Karstensens Skibsværft A/S udvider og investerer i skrogproduktion i Polen!

Karstensens Skibsværft A/S udvider og investerer i skrogproduktion i Polen!

Det nye selskab skal forestå værftets skrogproduktion i Polen. Målet er at blive herre over egen produktion, og dermed at kunne designe, bygge og udruste egenhændigt. Udover at etablere det polske datterselskab har Karstensens Skibsværft overtaget produktionsfaciliterne fra Vistal Offshore i Gdynia, et moderne produktionsanlæg fra 2013, som er velegnet til værftets skrogproduktion. Produktionsfaciliteterne består af 2 veludrustede og moderne byggehaller i størrelsen 200 meter x 30 x 30 meter med tilhørende kontorer og moderne mandskabsfaciliteter. Karstensen overtager faciliteterne i Gdynia pr. 1. juli 2018 i en 3 årig leasingperiode.

Allerede nu er forberedelserne på opstarten indledt. Karstensens Skibsværft A/S har i forvejen en stab i Polen bestående af 10 skibsingeniører og inspektører, som siden 2000 har ført tilsyn med de skrogværfter, som indtil nu har bygget Karstensens nybygninger. Det polske team kan se frem til at få omkring 200 nye kollegaer og mindre transporttid rundt til eksterne værfter. Planen er at starte produktionen op umiddelbart efter overtagelsen i juli. Første skrog fra Karstensen Shipyard Poland bliver #450 LUNAR BOW, som skal udrustes i Skagen fra sommeren 2019 og leveres til skotske Lunar Fishing i januar 2020. Karstensens Skibsværfts begrunder sin investering i skrogproduktionen i Polen med at værftet har opbygget sin succes som nybygningsværft inden for nicheområdet pelagiske fiskefartøjer, ved at levere skræddersyede løsninger af høj kvalitet tilpasset hver enkelt kundes specifikke behov. Ved at blive endnu mere uafhængige af eksterne parter kan værftet fortsætte udviklingen og vedblive med at sætte standarden for nybygning af moderne fiskefartøjer. Investeringen i Polen kommer ikke til at påvirke værftsproduktionen og medarbejderstaben i Skagen i negativ retning. Tværtimod er der en klar forventning om, at indflydelsen og kontrollen over den indledende byggeproces vil styrke produktionen væsentligt med højere kvalitet og faste leveringer til følge. Med 13 skibe i ordrebogen til levering inden for de næste 2 år, er det afgørende, at have kontrol over disse 2 nøgleparametre. Knud Degn Karstensens udtaler i forbindelse med etableringen af selskabet i Polen: ”Det er godt for alle parter, at det hele er faldet på plads. Jeg er sikker på at vores investering i Polen er vigtig for at fortsætte vores vækst – også her i Skagen.” Kent Damgaard udtaler: ”Karstensen Shipyard Poland bliver et vigtigt salgsparameter for os i forhold til vores kunder. Ved dette tiltag vil vi fremstå som en endnu mere komplet leverandør; fra design til skrogbyggeri til udrustning til overlevering og selvfølgelig til servicering på eftermarkedet.