Mølleaktiviteter, fiskeri og transport går hånd i hånd i Hvide Sande

Mølleaktiviteter, fiskeri og transport går hånd i hånd i Hvide Sande

Hvide Sande Havn står overfor øget trafik i og på havnen, som dermed får et ændret færdselsmønster for brugerne, når Horns Rev 3 Havmølleprojektet om kort tid bliver sat igang.

Allerede nu er etableringen af kontor og lager for mølleaktiviteterne på Otto Peders Vej færdige og i den kommende tid vil afspærring af Langelinje Kajen ved kaj 28, 39 og 40 også blive gennemført. Dette område forbeholdes aktiviteter med mindre fartøjer til Horns Rev 3 projektet.

Den øget trafik, sammenholdt med et fiskeri i vækst og en turisttilstrømning, der ikke bliver mindre end sidste år, påkalder Havnen sig alles forstålse og hensyntagen til hinanden i den kommende tid, hvor alle lige skal finde sig til rette med de ændringer der er sket.

Havnen har selv udført et stort arbejde med planlægningen og logistikken, og har i den forbindelse udsendt en »Information til Havnens brugere«.

Læs Havnens information til brugere af Havnen her