Karen Hækkerup lander ny fiskeriaftale for Østersøen

Karen Hækkerup lander ny fiskeriaftale for Østersøen

Danske fiskere kan glæde sig over, at der ikke bliver problemer med dage på havet i 2014. Østersølandene er også enige om, at fiskerne i Østersøen må hive flere mindre torsk i land, der ellers bare skulle smides overbord eller laves til fiskemel.

Danske fiskere må i den østlige Østersø lande flere sild og torsk i 2014, og kvoten for rødspætte forbliver uændret i det kommende år. Det er de bedste nyheder fra forhandlingerne i Luxembourg, hvor fødevareminister Karen Hækkerup har forhandlet med sine kolleger i EU om fiskerimulighederne i Østersøen i 2014.

”Kommissionens udspil lagde op til at mindske rødspættekvoten uanset, at bestanden har det rigtigt godt, men det lykkedes at fastholde kvoten fra sidste år. Jeg er glad for at, mine kollegaer har lyttet til det danske ønske og dermed ikke strammet rødspættekvoten yderligere i en situation, hvor bestanden vokser markant”, siger fødevareminister Karen Hækkerup.

Rødspætte-kvoten forbliver uændret

Dage på havet
En god nyhed for fiskerne efter forhandlingerne er, at muligheden for omfordeling af havdage fastholdes på samme niveau som i 2013 på trods af, at Kommissionen havde lagt op til at begrænse denne mulighed. Det betyder, at fiskere, der ikke bruger alle sine dage på havet, kan give ubrugte havdage videre til en kollega. Der er i forvejen lagt op til, at havdagene helt bliver afskaffet, når der indføres et udsmidsforbud  i 2015, som aftalt med fiskerireformen.

”Jeg synes, det er dejligt, at vi har fået en aftale i hus, som fastholder fleksibilitet for erhvervet, når det kommer til dage på havet. Og endnu bedre er det, at havdagene forsvinder helt i 2015, når udsmidsforbuddet føres ud i livet,” fortæller Karen Hækkerup.

Mindre spild
Torsk fra Østersøen kan i fremtiden blive op til tre cm kortere, så danske fiskere kan sælge flere torsk som spisefisk, i stedet for at smide dem i havet eller bruge dem til fiskemel. Det er østersølandenes ministre blevet principielt enige om på et møde i dag. Før aftalen kan føres ud i livet, skal der ske en formel ændring af lovgivningen.

”Den her aftale er lige i øjet for de danske fiskere, og da det ikke kommer til at betyde noget for torskebestandene, så ville det næsten have været tosset at lade være, så jeg er glad for, at vi kunne blive enige med de andre Østersølande om den her aftale,” siger fødevareminister Karen Hækkerup.

Kommissionens rådgivende fiskerikomité, STECF, vurderer baseret på en ny undersøgelse, at Østersøfiskeriet efter torsk kan forbedre indtægten med ca. 10 pct. med de nye regler uden, at der samtidig bliver lagt mere pres på torskebestandene.

- Torskekvoten nedsættes med 15 pct. i vestlige Østersø, og torskekvoten øges med 7 pct. i østlige Østersø.
- Rødspættekvoten ændres ikke og bliver dermed på det nuværende niveau. 
- Sildekvoten øges i østlige Østersø med 25 pct. og nedsættes i vestlige Østersø med 23 pct.
- Brislingekvoten nedsættes med 4 pct., og laksekvoten nedsættes med 2 pct.
- Den nationale fleksibilitet på 15 pct. af havdagene fastholdes uændret.
- Der er principiel opbakning til at reducere mindstemålet for torsk i Østersøen fra 38 til 35 cm. Mindstemålet for torsk er 35 cm i Nordsøen og 30 cm i Skagerrak og Kattegat.
- Med reformen af den fælles fiskeripolitik bliver der indført et forbud mod udsmid af fisk i alle EU’s farvande.