Miljøorganisationerne ønsker Øresund udlagt som beskyttet havområde

Miljøorganisationerne ønsker Øresund udlagt som beskyttet havområde

Alle svenske kommuner i Øresund er positive overfor idèen med at gøre Øresund til et beskyttet havområde. Det viser en undersøgelse foretaget af organisationen Øresundsfonden.

Nu opfordrer Øresundsfonden – sammen med Oceana, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace og Sveriges Naturfredningsforening – at danske beslutningstagere / politikere også bør overveje at tage samme skridt, i retning af at udlægge Øresund som et beskyttet havområde.

I en undersøgelse blandt de otte kystkommuner på den svenske side af Øresund, har syv ud af otte svaret ja, når de blev spurgt om de støtter ideen om sammen at beskytte Øresund. Selv om den ottende kommune, Höganäs, er positive, mener de dog, det er nok at beskytte dele af sundet i stedetfor en total fredning / beskyttelse.

Øresund er et unikt havområde, hvor vandet i Østersøen mødes med Kattegat’s salte vand. Forholdene har gjort at der idag er en særlig biodiversitet, som desværre mangler en reell beskyttelse mod menneskelige påvirkninger.

“Vi er nødt til at give Øresund en højere status, for at øge respekten for området. De sidste ti år har der været en del udnyttelse af sundet, som bringer biodiversiteten i fare,” siger Øresundsfondens formand Peter Göransson.

Foruden Øresundsfonden bakker Oceana, Greenpeace, Sveriges Naturfredningsforening og Danmarks Naturfredningsforening op om forslaget.

Årsagen til Øresunds beskyttelsesværdige miljø skyldes til dels det trawlforbud, som har eksisteret siden 1932. Det blev etableret af hensyn til den intensive skibstrafik i sundet. Forbuddet fik en positiv indvirkning på det marine liv i Øresund.

Forskningen viser eksempelvis at der idag fanges cirka 100 gange flere fisk i Øresund i tons per areal i forhold til det nærliggende Kattegat, og at trawlforbuddet er den største årsag til den store forskel.

“Ved at beskytte Øresund, kan vi bevare disse unikke omstændigheder. Desuden vil en formel beskyttelse af sundet fremstå som et forbillede internationalt, og repræsentere et skridt i den rigtige retning når det gælder beskyttede områder,” siger Hanna Paulomäki fra den internationale miljøorganisation Oceana, som har lavet flere undervandsoptagelser med robot og dykkere i Øresund.