Industrifisk til over 2,30 kr/kg.

Industrifisk til over 2,30 kr/kg.

Faldende sydamerikansk produktion, kombineret med fortsat stærk efterspørgsel presser prisen opad.

Fiskeolieprisen er baggrund for den umiddelbare prisstigning på industrifisk.
Danske industrifiskere oplevede kort før årsskiftet 2010/11 at brisling gennembrød den psykologiske prisgrænse på 2,00 kr./kg.

Netop nu fisker skibe fra andre lande lodde ved Jan Mayen i nordøst Atlanten. Lodde er en skattet råvare til fiskemelsindustrien, da den typisk har et højt olieindhold. I øjeblikket meldes om målinger på 10-12% olie, hvilket er et betydelig mere, end hvad vinterbrisling fra Nordsøen kan holde.

Og det ses også på afregningspriserne. Ifølge Sildelagets nyhedsbrev har norske fiskemelsfabrikker i uge 3 betalt ca. 2,29 dkr./kg. for lodde. I indeværende uge er priserne krøbet endnu en tak opad.

Fiskeoliepriserne rapporteres at være steget til over 10 kr./kg., hvilket er sket samtidig med Peru har stoppet det meget betydelige fiskeri af arten anchovy. Stoppet er begrundet med for stor iblanding af ungfisk.