IMO har taget stafetten op om selvsejlende og ubemandede skibe

IMO har taget stafetten op om selvsejlende og ubemandede skibe

Det skriver Søfartsstyrelsen i en pressemeddelelse om medlemslandene i FN´s søfartsorganisation, IMO, der på sidste møde i London netop har besluttet, både en definition af, hvad autonome og selvsejlende skibe er, og en metode til at analysere regelværkerne.

Det er vigtige første skridt på vejen til internationale regler på området skriver styrelsen videre.

Kigger på reglerne for Ubemandede skibe

R03;Fælles internationale regler er et stort emne, som rækker fra mindre elementer som beslutningsstøttesystemer til besætningen og helt op til intelligente skibe, der er helt ubemandede.

Der er på det netop afsluttede møde, udviklet en metode til at analysere regelværkerne set i lyset af de behov den teknologiske udvikling medfører. Denne metode vil, frem til næste møde i december, blive testet på nogle få nøje udvalgte regler under ledelse af Finland.

Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen: »International regulering på dette område er meget vigtigt. Derfor er det godt at IMO har taget stafetten op. Vi ser frem til fortsat af være aktive i arbejdet og ser optimistisk på muligheden for at den ambitiøse tidsplan for analysearbejdet kan overholdes med afslutning i 2020”.

Medlemslandene blev enige om en foreløbig definition af hvad autonome skibe er:

Et autonomt skib defineres som et skib der i varierende grad kan fungere uafhængigt af menneskelig interaktion.

»I denne sammenhæng er det væsentligt at understrege at et autonomt skib ikke nødvendigvis er det samme som ubemandede skibe«, siger Andreas Nordseth.

Nød- og kommunikationssytem

Udover autonom skibsfart var der også nød- og kommunikations-system på programmet i London. Komiteen principgodkendte det amerikanske satellitsystem Iridium, som et alternativt nød- og kommunikationssystem for den internationale skibsfart. Iridium dækker også polarområder og kan derfor på sigt forbedre nødkommunikationen. Operatøren vil nu gå i gang med de endelige praktiske tiltag med henblik på, at satellitsystemet er endeligt operativt den 1. januar 2020.