ICES: Nordatlantiske fangster af makrel skal ned!

ICES: Nordatlantiske fangster af makrel skal ned!

ICES offentliggjorde i januar en anbefaling for, hvor meget makrel der må fiskes i Nordatlanten i 2017. Og anbefalingen lyder på lavere fangster, efter at der er fundet fejl i de oprindelige udregninger.

Oprindelig lød anbefalingen på, at fartøjer fra EU, Norge og Færøerne måtte fiske 944.000 tons makrel i 2017. Den nye anbefaling lyder på 857.000 tons – altså 87.000 tons lavere.

Fejl i udregninger

ICES har nemlig konstateret en fejl i den oprindelige udregninger i forbindelse med, at ICES i dagene fra 30. januar til 3. februar holder møde i København. Her er der lagt op til en revurdering af de procedurer, som ligger til baggrund for vurderingerne af fiskebestandenes størrelse.

EU, Norge og Færøerne har en femårig aftale omkring makrelfangster, gældende indtil 2018. En aftale, som er væsentligt højere end dén, ICES anbefaler. De tre lande vil tillade deres fiskere at fange over én million tons i 2017 – 19 procent mere end den nye anbefaling fra ICES.

I makrelaftalen er der desuden afsat 15,6 procent til Island og Rusland.