Giftigt havneslam dumpes måske ud for den Nordfynske Kyst

Giftigt havneslam dumpes måske ud for den Nordfynske Kyst

Det grønne Fyn, med det bakkede landskab med vejende trækroner, en ø smukt og idylisk omgivet af det krystalklare blå vand, er måske på vej tilbage i tiden, rent miljømæssigt.

Tilbage til den tid hvor rester af giftigt skibsmaling og korrosionsbeskyttelsesmidler, indeholdende tributyltin (TBT), kobber (Cu) og Cadmium (Cd) gjorde farvandet Fyn og specielt Odense Fjord til en giftig sump, der langsomt kvalte livet for havpattedyr, fisk og skaldyr.

Fiskerne protesterer

Odense Havn planlægger at dumpe havneslam ud for den Nordfynske kyst, selvom sedimentanalyser af havneslammet indeholder alamerende store mængder kobber og Cadmium, men også mængder af det giftige Tributyltin (TBT), selvom mængderne her kun lige rapporteres at ligge mellem nedre og øvre aktionsniveau.

Forskere på SDU (Syddansk Universitet) studerede Odense Fjord for kun to år siden og meldte tilbage, at Fjorden formentligt vil være skadet for altid, med mindre der blev gået drastisk til værks, som de skrev. Disse drastiske tiltag og en mere end 30 år gammel vandmiljøplan, som har kostet millioner og atter millioner, har ikke kunnet rette op på fortidens synder og Fjorden er endnu ikke vendt tilbage til dens oprindelige tilstand.

Trods disse fakta, planlægger og ansøges der alligevel om tilladelse til klapning og nyttiggørelse af materiale fra Odense Havn. Her står hovedkajen og dele af sejlrende foran en uddybning og dette materiale, på mere end 615.000 m3 marint gytje, planlægges at blive klappet ned i farvandet ud for Nordfyn.

Høringssvar er fremsendt af FSK (Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri) imod den for fiskerne så faretruende klapning af giftigt havneslam i et fiskeområde, hvor især den store mængde slam bekymre kystfiskerorganisationen. De opfordre da også i høringssvaret til, at retningslinjerne for klapning af et materiale, der indeholder kritiske niveauer at de omtalte stoffer over aktionsniveau, som udgangspunktet istedet bør deponeres på land.

Der er ifølge FSK, ligeledes tale om så store mængder, at der som minimum bør føre til en analyse af den totale tilførsel af giftige stoffer til havmiljøet. En undersøgelse der skal fastslå hvilket dyre- og fiskeliv der er i området, og hvad en forurening i denne størrelsesorden vil betyde på sigt.

FSK mener ikke, at materialet bør klappes. Der er tale om meget store mængder giftige stoffer der tilføres vores havmiljø, og hvor de vurderinger der ligger til grund for at materialet syntes egnet til klapning er endog særdeles mangelfulde.