Hvide Sande Havn overtager million-opgaver fra Kystdirektoratet

Hvide Sande Havn overtager million-opgaver fra Kystdirektoratet

Kystdirektoratet og Hvide Sande Havn er enige om, at havnen skal overtage oprensning og opmåling af indsejling og havnebassiner, samt varetage driften af sluserne i Thorsminde og Hvide Sande.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2014. Kystdirektoratet skal årligt betale Hvide Sande Havn i alt 15,4 millioner kroner for at udføre opgaverne.

Bedre service og økonomi
Aftalen betyder at Hvide Sande Havn vil få større frihed over driften af havnen. Det vil øge havnens muligheder for at udvikle sig, og gøre driften mere rentabel, fordi de nye opgaver kan foregå i samspil med havnens øvrige opgaver.

­“Det vil resultere i en bedre service overfor havnens brugere, og samtidig gøre os i stand til at optimere indsatsen og ressourceforbruget,” siger havnechef Steen Davidsen, Hvide Sande Havn.

Det er Hvide Sande Havn, der har taget initiativ til de drøftelser og forhandlinger, der ligger til grund for aftalen. En aftale, der glæder formanden for Hvide Sande Havns bestyrelse, borgmester Iver Enevoldsen.

“Aftalen rummer store perspektiver med henblik på at sikre Hvide Sande Havns fortsatte udvikling. Både som fiskerihavn, og med de nye spændende forretningsområder, som vi har stor fokus på,” siger Iver Enevoldsen.

Slusedrift på lokale hænder
Ifølge aftalen overtager Hvide Sande Havn den 1. januar 2014 betjeningen af sluserne i Hvide Sande og Thorsminde. Kystdirektoratet har dog stadig det overordnede ansvar for sluserne hvad angår slusepraksis m.v.

Aftalen medfører, at der med virkning fra 1. januar 2014 overføres ti medarbejdere fra Kystdirektoratet til Hvide Sande Havn.

Aftalen mellem Kystdirektoratet og Hvide Sande Havn har fået Transportministeriets og Finansministeriets accept, og er netop godkendt på et møde i Finansudvalget den 7. november 2013.

Der er dermed skabt grundlag for, at det hidtidige gode samarbejde mellem Hvide Sande Havn og Kystdirektoratet kan fortsætte under en aftale, som begge parter kun kan være tilfredse med.