Husk opdatering af sikkerhedsudstyret til industrifiskeriet
Det er Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, der med dette opslag, vil minde os om, at tobissæsonen er nært forestående, og det derfor er vigtigt at fartøjets sikkerhedsudstyr tjekkes

Husk opdatering af sikkerhedsudstyret til industrifiskeriet

Det er Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, der med dette opslag, vil minde os om, at tobissæsonen er nært forestående, og det derfor er vigtigt at fartøjets sikkerhedsudstyr tjekkes og at man får afholdt en øvelse i brugen af selvsamme udstyr.

Det er særdeles vigtigt, at hele besætningen er bekendt med de specielle risici, der kan være forbundet med dette fiskeri og hvilke forholdsregler, der er vigtige for, at de kan udføre deres arbejde på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kan hjælpe med at gennemgå skibets sikkerhedsudstyr, så du er sikker på, at du har det lovpligtige udstyr ombord, samt assistere med tilrettelæggelse af øvelser med udstyret, opdatering af skibets arbejdspladsvurdering og evt. udarbejdelse af en procedure for evakuering af en person fra lastrummet/lasttanken.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kan kontaktes på tlf.: +45 7518 0566 eller email post@f-a.dk

tobis

Find nyttig information på www.f-a.dk

Søfartsstyrelsens krav:

  • Et typegodkendt måleapparatur (multigasmåler) til kontrol af luften i skibets lastrum
  • Typegodkendt sikkerhedsudstyr, bestående af 2 sikkerhedsseler m. livliner og mindst et luftforsynet åndedrætsværn
  • Advarselsskiltning om ”Fare for giftige og kvælende luftarter”
  • AT-vejledningen ”Biologisk og kemisk påvirkning ved losning af industrifisk” skal forefindes ombord
  • Fartøjets APV (arbejdspladsvurdering) skal være opdateret til også at indbefatte arbejde med industrifiskelaster