Hummerkassen i Kattegat: Det er et tudetosset forbud – men forbuddet gælder fortsat

Hummerkassen i Kattegat: Det er et tudetosset forbud – men forbuddet gælder fortsat

En over 10 år gammel fiskeriaftale mellem Danmark og Sverige, indgået den 1. januar 2009, der forbyder fiskere fra begge lande, at fiske efter torsk i dét der måske nu bedre er kendt som, »det forbudte område 3« i Kattegat, er fortsat forbudt område for danske fiskere. Derimod lander tyske fiskere specielt store mængder jomfruhummere fra selvsamme område.

En over 10 år gammel fiskeriaftale mellem Danmark og Sverige, indgået den 1. januar 2009, der forbyder fiskere fra begge lande, at fiske efter torsk i dét der måske nu bedre er kendt som, »det forbudte område 3« i Kattegat

Området der ligger nord for Gilleleje, har i generationer været et yndet fiskeområde for de danske fiskere, specielt lokalt fra Gilleleje. Et område der ligger kystnært og fangsten af fisk kunne af danske fiskere ilandbringes bæredygtigt og uden et stort negativt klimaaftryk.

Men på det tidspunkt den dansk / svenske aftale blev indgået, var der ifølge biologerne, ikke mange torsk tilbage i Kattegat. Og for at beskytte torskens gydepladser enedes danske og svenske myndigheder i 2009 om, at forbyde fiskeri i området. Derfor måtte fiskekutterne i Gilleleje Havn se sig om efter andre fiskeområder.

Nu her mange år efter, må de lokale fiskere stadig lide den tort, kun at fiske tæt på »Hummerkassen/område 3« hvorimod tyske fiskere, der med deres organisationer ikke tilsluttede sig den Dansk/Svenske aftale om fiskeforbuddet dengang. De fisker lystigt videre på tiende år og lander i overmål de fisk til auktionen i Gilleleje, som de danske fiskere ikke kan få del i.

For at føje spot til skade, så er tyskernes kvalitet på blandt andet jomfruhummer, væsentligt bedre end danskernes. Da danskerne jo nærmest er tvunget til at fiske jomfruhummer mere intensivt, med et ringere udbytte. Derfor opnår tyskerne da også væsentlig bedre afregningspriser på endda større mængder.

En tysk trawler landede forleden 500 – 600 kg jomfruhummer, hvor en tilsvarende dansk hummertrawler på samme dag landede mindre end 100 kg.

Men hvorfor opretholdes forbuddet
Med ord som tudetosset og med en lov helt udenfor pædagogisk rækkevide, er denne absurde regel fortsat aktiv. Trods flere ministre, med blandt andet Eva Kjer Hansen (V) i spidsen dengang, der som daværende fiskeriminister, højtideligt proklamerede, at under hendes »regeringsperiode«, ville hun sørge for at slette denne aftale med svenskerne. Men trods løfter og adskillige nye fiskeriministre siden, er der ikke sket noget som helst overhovedet. Som i slet ingenting.

Loven, der er indgået mellem Danmark og Sverige siger, at de to landes fiskere ikke må fiske efter torsk i Kattegat lige nord for Gilleleje. Derfor er området hermetisk lukket land for de danske fiskere.

En tysk trawler landede forleden 500 - 600 kg jomfruhummer, hvor en tilsvarende dansk hummertrawler på samme dag landede mindre end 100 kg. Foto: CSH

Se eller gense udsendelsen på TV2 Lorry – Tyskere fisker ud for gilleleje – mens lokale fiskere ikke må.

I oktober måned 2014, for snart 6 år siden, fremlagde Advokatfirmaet Kromann Reumert, på foranledning af Danmarks Fiskeriforening PO, endnu et notat ifm. retssagen, i relation til lovligheden af lukningen af området for fiskeri. Dengang sagde man; »Det er fortsat vores vurdering, at Danmark ikke havde den nødvendige hjemmel til at gennemføre lukningen af de dele af område 3, der er beliggende på en anden medlemsstats område eller som er beliggende i et område uden for begge landes 12 sømilezone, idet dette er i strid med EU´s fiskeripolitik og ikke har hjemmel i Grundforordningens artikel 10, eftersom forbuddet gælder for både danske og udenlandske fiskere.«

Siden er der ikke sket noget i sagen, som gentagne gange er blevet taget op på organisationsplan, med møder og diskussioner samt på diverse generalforsamlinger, hvorunder der fra adskillige fiskere side også er prikket til styrelser og ministerier med spørgsmålet, »sker der ikke snart noget«.

Der er intet sket
Og når man siger »ingenting sker«, så skal det forstås i forhold til noget, men ingenting er jo ikke noget i sig selv. Netop dette – er måske kernen i selve problemet. De fleste kan godt forstå problemet, men fordi svenskerne har den meget forudindtaget holdning, at område 3 i Kattegat, »Den forbudte kasse«, egentlig hellere skulle være udlagt som et fredet natur-område, så er dette område som en betændt sag, ingen ønsker at rode med. Trods hovedrysten over det absurde i at danske fiskere fortsat på tiende år afholdes fra at fiske i deres nærområde.

Selvom dansk fiskeri hører til blandt de mest velforvaltede fiskerier i verden, så er der åbenbart en stopklods i forhold til »Den forbudte kasse« nord for Gilleleje. FiskerForum.dk forsøger at få en kommentar fra vores Fødevareministerium, hvorunder fiskeriet henhører og kommentar fra andre relevante personer i sagen.