Historiske høje priser på torske eksporten i august.

Historiske høje priser på torske eksporten i august.

I august udgjorde eksporten af torsk, herunder klipfisk, saltet fisk og tørret torsk, i NOK 915.700.000, svarende til en stigning på NOK 182 mio eller 25% i forhold til august sidste år, ifølge tal fra NSEC . Aldrig før har værdien af torske eksporten været så høj, hverken for august måned sidste år eller i tidligere perioder. Eksporten fra januar til slutningen af august beløb sig til i alt NOK 7,3 mia.
“Den stærke vækst i eksport værdi er først og fremmest på grund af høj efterspørgsel efter frosne hele torsk, sej og kuller samtidig med stigende priser på klipfisk”, siger markedsanalytiker Kjell-Åge Rognli fra NSEC

Eksporten af klipfisk i august havde en værdi af NOK 299 millioner, hvilket svarer til en stigning på 17,7%, eller NOK 45.200.000, i forhold til samme måned sidste år. I alt 7.870 tons klipfisk blev eksporteret i august, 455 tons mere end august 2010. Klipfisk fra torsk steg i værdi med NOK 37,6 til i alt NOK 155 mio., mens klipfisk fra sej er steget fra NOK 3.100.000 til 106.600.000 NOK.

Portugal var den største modtager af torsk klipfisk i august, importen af klipfisk for NOK 113 millioner, giver en stigning i forhold til samme måned sidste år på mere end 65%. I mængder, udgjorde dette 2.350 tons, hvilket svarer til en stigning på 43,8% i august 2010.

Eksport rekord for hele frosne fisk

Eksport af hele frosne torsk fra fiskeriet udgjorde NOK 255 millioner i august, hvilket svarer til en stigning på 81,7%, eller i NOK 114.700.000 i forhold til samme måned i 2010. Det er den højeste værdi nogensinde for august måned. Frosne hele kuller er det produkt, som er steget mest, med en eksportværdi på NOK 96.700.000 i august, en stigning på 181%, eller NOK 62.400.000 i forhold til samme måned sidste år. Frosne hele torsk og sej har også avancerede med stigninger i salget på henholdsvis 108% og 80%. Frosne torske fileter er steget med NOK 23.300.000 i august, til i alt NOK 87.800.000. Væksten skyldes primært torsk og kuller fileter, med stigninger på henholdsvis NOK 20 og 14 mio.

Eksport af hele friske fisk fra fiskeriet, er steget med 3,5% i forhold til den samme måned sidste år og nåede i alt NOK 95,3 mio. Frosne hele kuller viste en stigning i salget i den periode på mere end 14,3%, eller NOK 2,6 mio til i alt NOK 21.500 tusind. Hele frosne torsk faldt med 2,7% til i alt NOK 17.800 tusind.

Reduktion for opdrættede fisk

Eksporten af opdrættede fisk havde en værdi på NOK 14.100.000 i august, en reduktion på mere end 50% i forhold til samme måned sidste år. Faldet er stort set kun sket på hele friske torsk , som sammenlagt gav en reduktion på NOK 12.700 tusind.