Norske fiskere ønsker bedre mulighed for regulering af skarver

Norske fiskere ønsker bedre mulighed for regulering af skarver

Fiskerorganisation ønsker omfattende tiltag for at stoppe den fortsatte bestandsudbredelse langs hele Skagerrak kysten.
Forud for fastlæggelse af norske jagt tider m.v. for perioden 2012-2017 har Fiskerlagt Sør, bedt myndighederne åbne op for betydelig jagt på skaver langs hele Skagerrak kysten. De norske fiskere ønsker, bl.a. i lighed med danske kolleger, mulighed for at jage skarver fra motordrevet båd, ligesom de vil have tilladelse til at benytte blyhagl, som svenske kollegaer har tilladelse til.

Skarven har været fredet de seneste 30 år og i perioden er bestanden steget eksplosivt. I 1992 blev der i Danmark udarbejdet en forvaltningsplan. I tilfælde hvor skarver udretter omfattende skade, kan der i dag gives dispensation fra fredningen.

Grundet betydelige problemer for især kystfiskerne, har Danmark givet dispensation. Ejere af bundgarn og åleruser samt personer, som fiskeren bemyndiger hertil, og som har jagttegn, kan uden særlig tilladelse hele året skyde skarver indtil 500 meter fra redskaberne; dog kun når redskaberne står mindst 1000 m. fra nærmeste koloni.

Forud for nedskydning, skal skader være forsøgt afværget på anden vis, f.eks. ved skræmmeskud. I Danmark er det Naturstyrelsen, som har udarbejdet forvaltningsplanen, og som giver dispensationer.

De norske fiskernes ønske om øget jagttryk, skal bl.a. ses i lyset af, at bestanden af kyst torsk er faldet drastisk i perioden, hvor skarvbestanden er steget.

Fiskerlaget Sør ønsker desuden, der nationalt udarbejdes en forvaltningsplan, i lighed med de danske og svenske planer.