Havarikommissionens rapport over kæntringen af »Sirius Høj«
Den 10. marts 2018, lidt før middag klokken 11.54 kæntrede »Sirius Høj« pludseligt uden for Bogense Havn. Kæntringen skete i løbet af ganske få sekunder, mens skibets to besætningsmedlemmer endnu befandt sig henholdsvis i skibets styrehus og i førerhuset på skibets gravemaskine.

Havarikommissionens rapport over kæntringen af »Sirius Høj«

Den 10. marts 2018, lidt før middag klokken 11.54 kæntrede »Sirius Høj« pludseligt uden for Bogense Havn. Kæntringen skete i løbet af ganske få sekunder, mens skibets to besætningsmedlemmer endnu befandt sig henholdsvis i skibets styrehus og i førerhuset på skibets gravemaskine.

 

Heldigvis lykkedes det begge besætningsmedlemmer at komme fri af kæntringen og de blev herefter hurtigt reddet i land af den lokale redningsbåd.

 

Havarikommissionen blev underrettet om ulykken samme dag og på grund af ulykkens alvorlige karakter iværksatte havarikommissionen en undersøgelse.

 

Havarikommissionen undersøgte skibet, mens det lå uden for Bogense Havn og foretog derefter undersøgelser af skibet, da det kom på værft.

 

Undersøgelsen af ulykken fokuserede på følgende forhold:

  • Hvilke tekniske omstændigheder fik »Sirius Høj« til pludseligt at kæntre
  • Hvilke faktorer førte til, at skibets besætning ikke havde en erkendelse af, at skibet var i fare for at kæntre

 

Havarikommissionen konkluderer i rapporten, at kombinationen af en stor og en hurtig kursændring samt lastens tyngde og materialesammensætning med frie væskeoverflader medførte et krængende moment, som var større end skibets oprettende moment.

 

Det kunne konstateres, at skibet ikke havde redskaber til effektivt at bestemme skibets stabilitet efter lastningen.

 

Derfor beroede bestemmelsen af skibets stabilitet på et skøn. Lasten havde en større vægtfylde, end besætningen havde forventet. Derfor havde skipperen ikke en erkendelse af, at skibet var i fare for at kæntre, da han foretog en hurtig og stor kursændring.

 

Hele rapporten kan læses her