Hollandsk bomtrawler dybde-pløjer og bundvender havbunden
Det er desværre blevet sådan, at hvergang nogen blot hvisker eller nævner hollandske bomtrawlere ved navn, rejser nakkehårene sig på de fleste vestkystfiskere. Og ikke uden grund, for her sidst har de hollandske fiskere igen været kreative, og denne gang langt ud over det ansvarlige og sandsynligvis lovlige.

Hollandsk bomtrawler dybde-pløjer og bundvender havbunden

Det er desværre blevet sådan, at hvergang nogen blot hvisker eller nævner hollandske bomtrawlere ved navn, rejser nakkehårene sig på de fleste vestkystfiskere. Og ikke uden grund, for her sidst har de hollandske fiskere igen været kreative, og denne gang langt ud over det ansvarlige og sandsynligvis lovlige.

 

Deres bomme rækker godt ud og efter sig slæber de tunge kædemåtter, der som noget nyt nu er forsynet med 10 til 15 cm lange jernpigge, der graver sig dybt ned i havbunden efter fladfisk og efterlader sig en gennempløjet, gold og øde havbund som ikke levner megen overlevelse til de tilbageblevne fisk og skaldyr.

 

Kreativiteten er stor i hollandsk fiskeri, det har den altid været. Sidst har EU Kommissionen sat fokus på ca. 84 hollandske bomtrawlere, der i den sydlige del af Nordsøen har fisket med strøm. EU’s tilladelser omkring strømfiskeri var ellers kun givet til 5 procent af de hollandske bomtrawlere, men undersøgelsen viste at hele 28 procent af dem fiskede med strøm.

 

Metoden er mistænkt for at have en yderst negativ indvirken på det marine økosystem og fisk der ombordbringes er ofte brændte eller havde skader og eller brudte rygsøjler efter strømpåvirkningen.

 

Bomtrawl der pløjer som en harve
Den hollandske bomtrawler ZK 80 »Linquenda« fra Lauwersoog i den nordlige del af Holland, ligger i disse dage i Hvide Sande Havn og her blev flere fiskere opmærksomme på den usædvanlige kontruktion på bomtrawlet. Lange jernpigge var monteret på jernmåtten og der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvilken skade sådanne lange pigge kan forvolde på havbunden når der slæbes efter fladfisk.

Det kom den stedlige Sydvestjysk Fiskeriforening for øre og med Jesper Juul Larsen og den øvrige bestyrelse, har man efterfølgende kontaktet Danmarks Fiskeriforening PO, med oplysningerne. Fra Fiskeriforeningen er der omgående sendt en forespørgelse afsted, hvor man har udbedt sig en forklaring fra den hollandske fiskeriforening, om denne konstruktions lovlighed i forhold til bomtrawlfiskeriet i almindelighed.

 

Sydvestjysk Fiskeriforening har sat Danmarks Fiskeriforening PO til at undersøge sagen, men der skal ikke være tvivl om vores holdning til dette fiskeri, fortæller Jesper Juul Larsen til FiskerForum.dk. Er det ulovligt fiskeri og ødelægger de havbunden så tager Sydvestjysk Fiskeriforening stærkt afstand fra denne fiskemetode.

 

Her sidst på eftermiddagen onsdag, lyder meldingen nu at samtlige hollandske bomtrawlere, nu har rigget om og ikke længere benytter sig af trawlmåtter med jernpigge. Så nogen i hollandsk fiskeri har åbenbart den fornødne magt til at få alle fiskeskippere på de hollandske trawlerne til at makke ret og fjerne det som i danske fiskeres øjne lignede ulovlige redskaber.

Dette indlæg har 4 kommentarer

 1. Erik Høgh-Sørensen

  Det er forfærdeligt, at Venstre og Socialdemokratiet og de øvrige partier ikke vil være med til at smide EU’s bomtrawlere helt ud af dansk farvand. De vedtagne kontrolforanstaltninger virker ikke, og trawlerne griner, mens de fisker ulovligt med slukket AIS / VMA. Så lad mig gentage: Som DF-kandidat i Nordjylland mener jeg, at de hollandske bomtrawlere skal smides ud på hæk og albuer. Her har vælgerne et reelt valg 5. juni. Se min blog på Børsen eller indslag på TV2 Nord: https://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/4968/de_varste_kvotekonger_er_ikke_danske.html

 2. steen simon

  efter min mening bør man forbyde bomtravl som minimum også me d kæder det er ødelæggende for havbunden og graver fisk op det har ikke noget med fiskeri at gøre.det er bare så at fisketrykket er enormt på mange fiskeri typer og man bør gøre noget ved det.jeg syntes at man kune overveje at lave en tre mil fiskerisone omkring danske favande hvor man ikke må fiske med tunge redskaber og regulere det efekten af det er af fisken indefor denne sone vil vokse markant enda meget mekant.på en eller anden måde må faglighed ind i dk fiskeri så det ikke kun er profit maksimerende folk skal naturligvi kunne tjene penge på deres gerning jeg ser dog ikke nogen modsætning her.

 3. henning yde

  GÆLDER DET OGSÅ DE DANSKE BOMTRAWLERE?

 4. Ole Pihl

  De danske muslinge fiskere som slæber med deres redskaber i vores fjorde og kystnære områder laver ligeså meget skade som de hollandske bomtravlere laver ude i vadehavet . Jeg har selv set for en del år siden , hvad det gør ved livet i vandet når der gives tilladelse til fangst af blåmuslinger i et område . I det her tilfælde “Harrevig” i Limfjorden hvor der pludseligt lå 4 – 5 muslinge travlere og pløjede det hele op i et par dage . Nogle helt inde på under 2 meter vand . I dagene efter de var draget videre , skyllede der store mængder ålegræs med store mængder døde små tobis – rejer – små fladfisk på 2 – 4 cm op på kysten langs vigen . Hvis man havde sent en dykker ud med filmkamera så ville man have kunnet se hele bunden pløjet op og ligne en ørken . Det burde forbydes at skrabe muslinger i Danmark , når man kan gøre det skånsomt ved at opdrætte dem på reb .

Der er lukket for kommentarer.