Hav- og Fiskerifondsmidler er nu fordelt

Hav- og Fiskerifondsmidler er nu fordelt

Det er Fødevareminister Dan Jørgensen der lander en aftale om bæredygtigt fiskeri til 1,3 mia. kr., med et bredt flertal i Folketinget.

Den netop indgåede aftale er vedtaget af regeringen, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Venstre for perioden 2014-2017, og pengene kommer primært fra EU´s Hav- og Fiskerifond.

”Danmark har brug for mere liv på havnene og flere bæredygtige fisk i nettet. Derfor er jeg meget tilfreds med, at det er lykkedes at lande en bred aftale i milliardklassen, der både hjælper fiskerne og vores miljø. Med aftalen skaber vi rammerne for vækst, jobs og liv på vandet og i de danske havne, og samtidig passer vi bedre på fiskebestandene og vandmiljøet,” siger Dan Jørgensen.

Pengene går bl.a. til at udvikle og støtte investeringer i selektive fiskeriredskaber og udstyr, der begrænser miljøpåvirkning f.eks. på havbunden, og til at støtte produktforædling og afsætning. Indsatserne skal bl.a. være med til at hjælpe fiskerne med at håndtere indførelsen af EU’s udsmidsforbud, som træder i kraft til nytår og betyder, at fiskerne nu skal tage alle deres fangster med i land.

”Udsmidsforbuddet er et syvmileskridt mod en mere bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer. Derfor sætter vi turbo på udviklingen af bedre redskaber, så fiskerne kan målrette deres fiskeri,” siger Dan Jørgensen og tilføjer: ”Derudover sætter vi også penge af til bl.a. at øge værdien af fiskernes fangster og til at åbne afsætningsmuligheder, så vores fiskere kan få noget mere for deres varer.”

Som en del af aftalen vil der også blive gjort en særlig indsats for fiskeriområderne, idet der vil blive etableret lokale fiskeriaktionsgrupper, der skal bidrage til at fremme vækst og beskæftigelse i yderområderne.

Læs hele aftalen her.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
FiskerForum.com