Har teknikken vundet over den sunde fornuft

Har teknikken vundet over den sunde fornuft

Det spørgsmål hænger i luften, efter rationsfiskeriet og fiskeriet i område 2r efter tobis er sluttet. Trods det faktum, at der fortsat er store mængder tobis tilbage i området.

Det har fået formanden for sydvestjysk Fiskeriforening Jesper Juul Larsen til tasterne, hvor han ganske rigtigt, i en artikel i fiskeriTidende, peger på det misvisende forhold, der er mellem de faktiske forhold og det som biologerne anbefalede for tobis 2018. Han efterlyser et mere nuancerede billede af, hvad der er videnskab og hvad der er model.

En lukning der nu har fået flere fiskere til at kaste sig over brislingefiskeriet langs Vestkysten, der paradoksalt nok nu giver problemer med at tobis sidder i maskerne på brislingeposen. Hvilket, blot er mange, et synligt bevis på, at biologernes kvoteanvisninger, ingen gang havde på havet, eller i det mindste, ikke helt har holdt de tekniske forudsigelser og tobis-prognossen.

Til FiskeriTidende.dk forklarer lokal-formanden videre, at nul-rådgivningen er opstået, efter fiskerne sidste år stort set og næsten udelukkende fangde et-årige tobis. Det hele som følge af en god rekruttering af tobis i 2016. Tal som regnemodellen ikke kunne lide, hvorfor resultatet endte ud med et stort rundt nul.

Overraskende og til stor ærgelse for fiskeriet, der oplever store forskelle mellem den teoretiske regnemodel og de faktiske forhold.

Negativ kvotespiral for tobis

Jesper Juul Larsen mener biologerne har mistet kontrollen over modellerne, hvis datagrundlag er blevet mere og mere komplicerede og som stik imod forventningerne, blot giver stadigt mindre kvoter. En negativ spiral der blot fortsætter år efter år.

Som eksempel på hvor stort et paradoks vi taler om her, forklarer lokal-formanden for de vestjyske fiskere til FiskeriTidende, Citat: »Hvis modellen kommer med en 0-rådgivning, som vi har set i år, har den højst sandsynlig (ifølge ICES) ret, og det er det, vi får. Men hvis modellen kommer ud med en meget stor kvote, tror biologerne ikke på modellen og har til lejligheden opfundet noget, som de kalder Fcap. Det betyder på dansk, at kvoten sættes betydeligt lavere, end det modellen foreslår.«

Han forklarer videre, »mig bekendt, er det mennesker, der har skabt modellerne, og fortalt den, hvad den skal gøre ved data. Så når biologerne siger, at det var det, modellen sagde, er det reelt, hvad de, der har skabt modellen, siger – uanset om det er rigtig eller forkert, er der åbenbart ingen, der stiller spørgsmål.«

Lokal-formand efterlyser sund fornuft i forhold til rådgivningen.

Havde man blandet en smule sund fornuft i rådgivningen for tobiskvoterne for 2018, da tallene fra tobis fangsterne fra 2017 var databehandlet, burde rådgivningen formentligt have set noget anderledes ud. Dette, samt en utvetydig opfordring til DTU om efter denne tobis-sæson, at lave en evaluering på rådgivningen sammen med fiskerierhvervet, opfordre Jesper Juul Larsen nu til.

Samme tobis – uanset område

Ligeledes kommenterer han på en nyligt offentliggjort DNA-analyse, der viser at tobis bestanden der fiskes på, er helt den samme bestand, uanset hvor den fiskes. Dette burde efter Lokal-formandens mening stille et stort spørgsmålstegn om, hvorvidt grænseopdelingen for tobis fortsat skal opretholdes og om ikke tobis fremover bør forvaltes helt anderledes end tidligere.

Kilde: FiskeriTidende.dk FiskerForum.dk