Hanstholm Fiskemelsfabrik vokser fint sammen med FF

Hanstholm Fiskemelsfabrik vokser fint sammen med FF

Andet halvår 2014 viser gode resultater for det nye datterselskab i FF

De første tilfredsstillende resultater i produktionen har vist sig i Hanstholm. De understøtter samtidig et godt økonomisk resultat dette efterår, efter at Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S er overtaget af FF Skagen A/S.

Købet af Hanstholm Fiskemelsfabrik i foråret blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling i FF Skagen A/S 22. august. Der er sket anmeldelse til Forbruger og Konkurrencestyrelsen, som ikke har haft bemærkninger. Hanstholm Fiskemelsfabrik har herefter status som datterselskab i FF, der samtidig har overtaget ansvaret for virksomheden.

Positiv udvikling

Vi må glæde os over, at udviklingen er sket i en positiv stemning. Den stiller krav til medarbejderne både i Hanstholm og i Skagen, siger FF’s CEO, Johannes Palsson. Det er naturligvis en helt ny situation for medarbejderne i Hanstholm, men de har taget udfordringen op i en positiv ånd.

Udover, at der i et større, internationalt perspektiv er tale om et fornufts ægteskab i vor branche med skærpet global konkurrence, er det naturligvis af betydning, at alle medarbejdere i FF-familien – nu også dem i Hanstholm Fiskemelsfabrik – har fornemmelsen af, at vi er på fælles kurs.

Den bygger på samarbejde med basis i de erfaringer og den faglighed, som vi hver især har at tilbyde. Derfor er det også glædeligt at kunne konstatere, at Hanstholm Fiskemelsfabrik i sidste halvdel af 2014 allerede nu viser gode økonomiske resultater.

Nyt bestyrelsesmedlem

Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S har ind til FF’s overtagelse af virksomheden været ejet af den færøske fiskemelsfabrik P/F Havsbrún og den russiske foderstofkoncern Sudrugvesto. Med købet blev P/F Havsbrún 17 pct. aktionær i FF Skagen A/S, og Havsbrúns direktør Odd Eliasen, Fuglafjørdur, Færøerne, er valgt som bestyrelsesmedlem i FF Skagen A/S, der herefter består af syv medlemmer.