Gode resultater på norsk forskningstogt.

Gode resultater på norsk forskningstogt.

En negativ fokus på bundtrawls ødelæggelse i Barentshavet, har medført et forskningstogt på G. O. Sars, som viste gode resultater.
Togtet havde formålet, at finde løsninger, hvor bl.a. torskesorter kan fanges med redskaber, som har mindre bundkontakt end de normale bundtrawl, samt kombinere nuværende sorteringsrister med kvadratiske masker i posen. Norge og Rusland forvalter sammen fiskeressourcerne i Barentshavet, og siden 1979 har pelagisk trawling været forbudt i området.

Konklusionen for togtet var, at en fornuftig sortering kunne opnås med sorteringsrister og kvadratiske masker i posen, men en færdig rapport for dette er endnu ikke udført, skriver John Willy Valdemarsen, Seniorforsker for Havforskningsinstituttet.

Udover dette viste et kameraforsøg gode resultater med direkte billedoverføring fra et undervandskamera, som kan give fiskerne bedre muligheder for et langt mere kontrolleret og aktiv udsortering af uønsket fisk.

Et forsøg med de fangede torsk, som efterfølgende succesfuldt blev opbevaret levende i store kar ombord på forskningsfartøjet, giver også gode fremtidsudsigter for kvalitets- og prisforbedring af den fangede fisk, slutter John Willy Valdemarsen i korrespondancen.

Med på turen var forskere fra Havforskningsinstituttet og diverse samarbejdspartnerer som Scantrol, Nofima Marin, PINRO og Kongsberg Maritime.