God start på tobis fiskeriet.

God start på tobis fiskeriet.

Trods hård vind, har flere fartøjer fra starten haft pæn succes. Ifølge fiskerne, er det næsten udelukkende småfisk, der fanges.
Der er stor spænding om hvordan årets tobisfiskeri vil forløbe. Årsagen ligger i det faktum, at kvoten er sat historisk lav, men der er endnu en chance for at få øget kvoten, såfremt bestanden viser sig stærkere, end biologernes prognose tilsiger.

Den lave kvote er sat, da eksperterne er af den opfattelse, at rekrutteringen af nye individer har svigtet fælt de seneste to sæsoner. På den baggrund er det for fiskerne særlig interessant at følge, om det er store eller små fisk, der løber i nettet. Hvis der er mange småfisk, er det en indikation på, at bestanden har det godt og dermed øges håbet for en kvote forøgelse.

To døgn efter fiskeriet er åbnet, meldes om positive tegn fra en række fartøjer. Bl.a. har L441 ”Allesøe” fanget ca. 175 tons fisk på første dagen. Fra S349 ”Gitte Henning” lyder meldingen på 350 tons i første slæb og tirsdag morgen har fartøjet fået slæbt omkring 600 tons sammen. Indtil videre er det småfisk, der fanget af den store trawler; ”Lidt underligt, når der ingen skulle være” resonerer skibsreder Henning Kjeldsen. Han er rimelig tilfreds, også fordi der endnu ikke er pejlinger af, hvordan situationer er på andre pladser.

På Kattegat siden tog det ikke mange timer, før første fuldlastede kutter var tilbage i havn. FN 463 Katrine II af Strandby landede på førstedagen 19,7 tons tobis. Skipper Dan Harding Petersen oplyste til Fiskeri Tidende, at der ser ud til at være store mængder af tobis i havet. I løbet af to træk på halvanden til to timers varighed var lasten fuld.

FiskerForum.com