Fortsatte forhandlinger om fiskeripolitikken

Fortsatte forhandlinger om fiskeripolitikken

Mandag mødes EU’s fiskeriministre i Bruxelles for at diskutere reformen af den fælles fiskeripolitik.
EU’s fiskeriministre forventes at diskuterer fiskeriet der foregår uden for EU farvandene. Baggrunden er at otte ud af ti fiskearter i EU, ifølge EU Kommissionen er udnyttede udover det bæredygtige og at flere og flere søger mod andre farvande for at fiske, blandt andet farvandene ud for Vestafrikas kyster.
Optællinger viser at hver fjerde fisk fanget af en Europæisk fisker, eller hvad der svarer til 1,2 millioner tons fisk om året, i dag fanges udenfor EU`s egne farvande.

Fiskerikommissær Maria Damanaki har arrangeret en konference den 26. marts, hvor repræsentanter fra EU og Tredjelande, offentlige myndigheder vil være i dialog med repræsentanter fra forskellige dele af fiskeindustrien og Ngo`erne, og hvor de har mulighed for at dele deres erfaringer om MSP (Maritime Spatial Planning) samt reflekterer over hvorledes udviklingen vil være fremover.

MSP i forbindelse med EU`s havpolitik, er afgørende for at skabe et miljø hvor den maritime industri kan vokse i harmoni med omkringliggende havmiljø og økosystem.

 

Program kan ses her.