Forskrift om stopp av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak for ringnotfartøy uten konsesjon.

Melding fra fiskeridirektøren
J-218-2010
Forskrift om stopp av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak for ringnotfartøy uten konsesjon (suk)
Gyldig fra: 18. 10. 2010
Bergen, 21. 10. 2010
Fiskeridirektoratet har den 18. oktober 2010 med hjemmel i forskrift om regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2010 § 26 fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Stopp i fisket
Alt fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak for ringnotfartøy uten konsesjon (SUK-gruppen) stoppes med virkning fra 18. oktober 2010 kl 16.00.

Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er 18. oktober 2010 kl 18.00.

§ 2 Straff
Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen gitt i denne forskrift, straffes etter lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60 og 64.

§ 3 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

IB/EW

Kategoriene
Sør for 62 pelagisk
Melding fra fiskeridirektøren
J-218-2010
Forskrift om stopp av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak for ringnotfartøy uten konsesjon (suk)
Gyldig fra: 18. 10. 2010
Bergen, 21. 10. 2010
Fiskeridirektoratet har den 18. oktober 2010 med hjemmel i forskrift om regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2010 § 26 fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Stopp i fisket
Alt fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak for ringnotfartøy uten konsesjon (SUK-gruppen) stoppes med virkning fra 18. oktober 2010 kl 16.00.

Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er 18. oktober 2010 kl 18.00.

§ 2 Straff
Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen gitt i denne forskrift, straffes etter lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60 og 64.

§ 3 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

IB/EW

Kategoriene
Sør for 62 pelagisk