Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Melding fra fiskeridirektøren
J-56-2011
Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen
Erstatter: J-52-2011
Gyldig fra: 24. 03. 2011
Bergen, 28. 03. 2011
Fiskeri- og kystdepartementet har den 24. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

§ 28 (endret) skal lyde:

§ 28 Krav til røkting av garn og teiner
(4) Teiner som benyttes til fangst av kongekrabbe skal røktes minst én gang per uke.

§ 43 (Minstemål) nr. 33 (endret) skal lyde:

Kongekrabbe i kvoteregulert område i Øst-Finnmark 13 cm

II

Denne forskriften trer i kraft 1. august 2011.

Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

J-56-2011 (362,20 kB)
Vedlegg:

(79,60 kB)
(71,14 kB)
(201,43 kB)
Kategoriene
Nord for 62 annet
Sør for 62 annet
Melding fra fiskeridirektøren
J-56-2011
Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen
Erstatter: J-52-2011
Gyldig fra: 24. 03. 2011
Bergen, 28. 03. 2011
Fiskeri- og kystdepartementet har den 24. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

§ 28 (endret) skal lyde:

§ 28 Krav til røkting av garn og teiner
(4) Teiner som benyttes til fangst av kongekrabbe skal røktes minst én gang per uke.

§ 43 (Minstemål) nr. 33 (endret) skal lyde:

Kongekrabbe i kvoteregulert område i Øst-Finnmark 13 cm

II

Denne forskriften trer i kraft 1. august 2011.

Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

J-56-2011 (362,20 kB)
Vedlegg:

(79,60 kB)
(71,14 kB)
(201,43 kB)
Kategoriene
Nord for 62 annet
Sør for 62 annet