Forskerhold undersøger mikroskopisk liv i Diskobugten

Forskerhold undersøger mikroskopisk liv i Diskobugten

Professor Torkel Gissel Nielsen fra DTU Aqua stod i foråret i spidsen for en 20 mand stor gruppe, der skulle undersøge klimaforandringernes indvirken på planktonalger, encellede miniplanter og vandloppers levevilkår.
Under usædvanlige isforhold fik forskerne indsamlet værdifulde data, om hvordan årets rekordlange algeopblomstring påvirkede fødekæden i det arktiske miljø.

Planktonalgerne er det første led i fødekæden, og er derfor grundlaget for at der er føde nok til både fisk, havfugle, sæler og grønlandshvaler.

Lene Reeh, kommunikationsmedarbejder fra DTU Aqua, fulgte ekspeditionen i Diskobugten i en uge.