Forbud mod fiskeri af blåmuslinger i Horsens Fjord

Forbud mod fiskeri af blåmuslinger i Horsens Fjord

NaturErhverv udsender forbud mod fiskeri af blåmuslinger i Natura 2000 område N56 i Horsens Fjord.

Idet den afsatte mængde på 15.000 tons blåmuslinger i N2000 område N56, Horsens Fjord, muslingeproduktionsområde 63, 64, 65, 66, 67 og 68 er opfisket, indføres der forbud mod muslingefiskeri i N2000 området fra og med mandag den 19. december 2016.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 31. maj 2016, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 19. december 2016.