De grønne tiltag bør ikke være fiskeri-erhvervets modsætning

Hvorfor nu denne præcisering af det grønne Danmark, der med Socialdemokratiets ministre og støttepartiernes, og et EU mandat, vil skabe en bæredygtig fremtid for Danmark, med en biodiversitets-strategi der skal samle Danmark, men som nu på papiret istedet øger begrænsningerne og dermed afstanden til både danskernes fritidsbeskæftigelse inden  for jagt, men også fiskeri.

Fortsæt med at læse De grønne tiltag bør ikke være fiskeri-erhvervets modsætning

Tyskland overvejer lukning af fiskeområder i Nordsøen

  • Post Category:Nyheder

De Natura 2000-områder, der idag befinder sig i tysk farvand, kan nu indstilles til at være lukket land for fiskefartøjer. Det ser ud som om den tyske regering har til hensigt at gennemføre lukninger og restriktioner for Natura 2000 områder, der omfatter ca. 31% af den tyske EØ Zone, med deraf følgende konsekvenser for både tyske og danske fiskere.

Fortsæt med at læse Tyskland overvejer lukning af fiskeområder i Nordsøen

Vigtige rev i Kattegat og vestlige Østersø beskyttes

  • Post Category:Nyheder

Miljø- og Fødevareministeriet beskytter fra 1. januar en lang række rev i flere Natura 2000-områder i Kattegat og vestlige Østersø. Disse naturområder vil være de første Natura 2000 områder i Danmark, som beskyttes under international regulering.

Fortsæt med at læse Vigtige rev i Kattegat og vestlige Østersø beskyttes

Brosbøl og Jørgensen udpeger 650 km² havbund i Kattegat som beskyttet område

  • Post Category:Nyheder

Regeringen har allerede udpeget 18 procent af de danske havområder som naturbeskyttede områder i regi af Natura 2000 og forslaget om yderligere 4 procent af Kattegats havbund, skal udlægges som naturbeskyttelsesområde, er et led i regeringens indsatsprogram under Danmarks Havstrategi.

Fortsæt med at læse Brosbøl og Jørgensen udpeger 650 km² havbund i Kattegat som beskyttet område

Muslingefiskeri åbner i Lillebælt

  • Post Category:Nyheder

Der bliver nu åbnet for muslingefiskeri i Natura 2000-området i Lillebælt for seks fartøjer. Tilladelserne til fiskeri blev udsat efter, at Fødevareministeriet i slutningen af februar modtog en såkaldt supplerende åbningsskrivelse fra EU-kommissionen om muslingefiskeriet i Limfjorden. Ministeriet har nu gennemgået åbningsskrivelsen, og fødevareminister Mette Gjerskov og regeringsordførerne har besluttet at åbne for muslingefiskeri i Lillebælt.

Fortsæt med at læse Muslingefiskeri åbner i Lillebælt