Hollandsk protest-demonstration: Fiskerne drukner i fredede havområder og nye havmølleparker

  • Post category:Nyheder

Der er næsten ikke plads til fiskeriet længere, syntes at være konklusionen, efter de hollandske fiskeriorganisationer har besluttet sig for at demonstrere mod den hollandske regerings leflen for de grønnes miljø-omklamrende fredningstiltag af hollandsk fiskevand. Men også imod opsætningen i hobetal af nye havmøller på de populære fiskebanker ud for de hollandske kyster.

Fortsæt med at læseHollandsk protest-demonstration: Fiskerne drukner i fredede havområder og nye havmølleparker

De grønne tiltag bør ikke være fiskeri-erhvervets modsætning

Hvorfor nu denne præcisering af det grønne Danmark, der med Socialdemokratiets ministre og støttepartiernes, og et EU mandat, vil skabe en bæredygtig fremtid for Danmark, med en biodiversitets-strategi der skal samle Danmark, men som nu på papiret istedet øger begrænsningerne og dermed afstanden til både danskernes fritidsbeskæftigelse inden  for jagt, men også fiskeri.

Fortsæt med at læseDe grønne tiltag bør ikke være fiskeri-erhvervets modsætning

Tyskland overvejer lukning af fiskeområder i Nordsøen

  • Post category:Nyheder

De Natura 2000-områder, der idag befinder sig i tysk farvand, kan nu indstilles til at være lukket land for fiskefartøjer. Det ser ud som om den tyske regering har til hensigt at gennemføre lukninger og restriktioner for Natura 2000 områder, der omfatter ca. 31% af den tyske EØ Zone, med deraf følgende konsekvenser for både tyske og danske fiskere.

Fortsæt med at læseTyskland overvejer lukning af fiskeområder i Nordsøen

Brosbøl og Jørgensen udpeger 650 km² havbund i Kattegat som beskyttet område

  • Post category:Nyheder

Regeringen har allerede udpeget 18 procent af de danske havområder som naturbeskyttede områder i regi af Natura 2000 og forslaget om yderligere 4 procent af Kattegats havbund, skal udlægges som naturbeskyttelsesområde, er et led i regeringens indsatsprogram under Danmarks Havstrategi.

Fortsæt med at læseBrosbøl og Jørgensen udpeger 650 km² havbund i Kattegat som beskyttet område