Fokus på begrensning av oljesølet

Fokus på begrensning av oljesølet

– Dette er en alvorlig ulykke som hadde et stort skadepotensial. Med god innsats fra alle involverte aktører under Kystverkets ledelse, har tiltak bidratt til å begrense oljesølet betydelig, sa fiskeri- og kystminister Berg-Hansen.
Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim foretok i dag befaring av havaristen og Kystverkets aksjon rundt havaristen ”Godafoss” på Hvaler.

-Jeg registrerer at alle aktører arbeider på spreng. Jeg er fornøyd med at oljelekkasjen er stanset og at alt nå settes inn på at mest mulig oljesøl blir samlet opp før det treffer land. Jeg er også tilfreds med at samarbeidsavtalen Norge har med Sverige fungerer godt, og at samarbeidet nå materialiserer seg i denne aksjonen. Nå skal rederi og bergingsselskap komme med en plan for hvordan skipet skal sikres ytterligere og hvordan oljen skal losses av fartøyet, sa fiskeri- og kystministeren.