Byggeriet af “Århundredets Skipperskole” godt i gang

Byggeriet af “Århundredets Skipperskole” godt i gang

Efter at første spadestik blev taget den 20. december, er byggeriet af den nye skipperskole nu i gang.
Entreprenøren Raunstrup A/S har opstillet de første skurvogne på det nye havneareal på Skagen Havn. De er midt i vinterkulden godt i gang med udgravningen til etablering af grundvandssænkning og kælderetage til den nye Skagen Skipperskole. I marts måned ankommer de første beton bygningselementer til skolens grundplan, hvorefter den markante bygning, tegnet af arkitektfirmaet Aart Architects i Århus, hurtig begynder at tage form.

Markant vartegn for Skagen
Byggeriet, som ventes at stå færdigt i november måned i år, vil med sine 2.515kvm, sin arkitektur og sin placering på Skagen Havn sætte et markant præg på såvel havn som by.

Designet af bygningen tager udgangspunkt i de tre elementer: havet, skibet
og navigationen, der alle er nært forbundet til søfart. Med sine skulpturelle linjer bliver
bygningen et iøjnefaldende pejlemærke fra både land- og vandsiden.

I tråd med Skagen Havns udviklingsplaner for området
Skagen Havn glæder sig over, at de visionære planer om en ny skipperskole nu bliver ført ud i livet. Placeringen af skolen på den inderste del af havneudvidelsen, og dermed nærmest byen, passer med havnens visioner for området, hvor let erhverv placeres nærmest byen, og tungere erhverv planlægges placeret længere væk fra byen med kortere afstand til kaj og roro rampe.