Flere glade regnskabsresultater fra fiske-forarbejdningsindustrien

Flere glade regnskabsresultater fra fiske-forarbejdningsindustrien

Denne gang er det Vestjyske Norlax A/S i Outrup med et positivt regnskab. Hvor man ovenikøbet har fået vendt skuden i forhold til 2016, hvor virksomheden måtte indkaserer et minus på driften på 2,9 mio, til et plus på driften i 2017 på 1,7 mio. og forventningerne er endnu større for indeværende år, siger ledelsen.

I ledelsesberetningen forklares årets resultat med den fortsatte negative påvirkning pristigningerne har på råvarer og handelsvalutaens udsving har på prisnivaeuet. Overskuddet anser ledelsen da også for at være acceptabelt når man samtidig skeler lidt til markedsudviklingen og konkurrencen.

Bruttofortjenesten steg fra 68,8 til 74,3 millioner kroner.

Fødevarewatch skriver videre, at Nordlax har tilpasset sig dagens markedssituation og ledelelsen i virksomheden forventer således et forbedret positivt nettoresultat for det kommende år, hedder det videre i beretningen.

Norlax modtager råvarer af laks fra laksefarmene i Norge og Canadiske vildlaks samt ørred og grønlansk hellefisk med produktion på fabrikken i Outrup, mens salget foregår fra salgsafdelingen i Outrup og via salgskontorer i Italien og Australien til henholdsvis det italienske og det australske marked.