Fiskernes Forsikring vil møde kunderne på DanFish 2019
Nordeuropas største Fiskerimesse DanFish International 2019 i Aalborg, får deltagelse af Fiskernes Forsikring

Fiskernes Forsikring vil møde kunderne på DanFish 2019

Nordeuropas største Fiskerimesse DanFish International 2019 i Aalborg, får deltagelse af Fiskernes Forsikring, når dørene slås op onsdag den 9. oktober i Aalborg Kongres & KulturCener.

Kaskoforsikring fra Fiskernes Forsikring

Fiskernes Forsikring g/s (ff-gs.dk) er resultatet af flere fusioner igennem årene, men primært en fusion mellem Danske Fiskeres Forsikring og Dansk Fartøjsforsikring i 2017. Det blev dermed til Danmarks største og mest kapitalstærke fisker-ejede forsikringsselskab, det gensidige selskab – Fiskernes Forsikring g/s.

Hos Fiskernes Forsikring g/s er holdningen, at erhvervsfiskeriet er en helt unik branche, og det er fartøjer og mandskab også, der dagligt har deres arbejde i fiskeriet.

Det fisker-ejet selskab glæder sig derfor til at møde nye som gamle kunder på selskabets stand C 234 Aalborg, hvor snakken selvfølgelig også kan omhandle fartøjsforsikringer og arbejdsskadeforsikringer samt lignende.

FF-gs hjælper med at holde forsikringsdækningen ajour
Det er store værdier der arbejdes med i Fiskeriet, værdien af et fiskefartøj kan variere meget, og det er derfor vigtigt, at man som ejer af et fiskefartøj holder sine forsikringsdækninger ajour. Derudover er det også vigtigt, at mandskab og ejer er godt forsikret ved personskader.

Derfor kræver det noget helt særligt, når forsikringer indenfor netop dette område skal tegnes og aftales. Hos Fiskernes Forsikring g/s tæller faglig viden og branchekendskab samt en teknisk indsigt og erfaring, med en forståelse for de vilkår hvorunder fiskeriet udøves. Desuden er den lokale tilstedeværelse nødvendig for at holde et højt serviceniveau. Vigtige forhold, der bør tages højde for når valget af forsikringsleverandør skal foretages. Dette tilbydes i Fiskernes Forsikring g/s.

Omfattende forsikringsdækning
Fiskernes Forsikring g/s tilbyder en omfattende forsikrings-dækning til fartøjet, der blandt andet indtegnes på baggrund af Nordisk Søforsikringsplan, som netop her i 2019 er blevet opdateret. Der tilbydes fortsat forsikringsdækninger på det tidligere grundlag, Dansk Søforsikringskonvention, men med Nordisk Søforsikringsplan har fiskerne fået adgang til en forsikringsdækning, som følger den seneste udvikling på området.

Hos Fiskernes Forsikring tilbydea en samlet konkurrencedygtig løsning, hvor man kommer grundigt rundt om det forsikringsbehov, som den enkelte fisker måtte have. Løsningen består af en analyse af de forsikringsdækninger, som kan tilbydes fartøjet bl.a. kasko, kaskointeresse, fangst og fangstredskaber, tidstab samt P&I ansvarsforsikring og produktansvar m.m. – og lige så vigtigt, de forsikringsdækninger der knytter sig til mandskabet ombord – det vil sige forsikringsdækning ved arbejdsulykker samt sundhedsforsikring.

Fakta om Fiskernes Forsikring g/s
Fiskernes Forsikring er fiskernes eget forsikringsselskab, hvor selskabet er gensidigt og det største af slagsen i Danmark. FF-gs.dk er til for fiskerne, og hos os er det fiskerne der har ordet. Vi udbetaler ikke overskud til aktionærer, da vi ikke er et aktieselskab, men derimod et gensidigt selskab, hvor ejerkredsen er de fiskere, som er forsikret i selskabet. Vi anvender i stedet overskuddet til bonus eller til at nedsætte præmier, for således at være konkurrencedygtige.

Fiskernes Forsikrings hovedkontor ligger i København, hvor vi betjener fiskerne på Sjælland og øerne. I Jylland betjenes fiskerne fra kontorer beliggende i Thyborøn, Hvide Sande samt om kort tid fra et nyt kontor i Hirtshals.

Hos Fiskernes Forsikring g/s behandler vi vores kunder, så de har lyst til at anbefale os til andre. Vi ønsker at være kendt for at yde den bedste service for de kunder, som ønsker den direkte kontakt. Dette tilstræber vi at gøre med et landsdækkende netværk af medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere.