DanFish 2019: Frydendahl gør også meget for miljøet

DanFish 2019: Frydendahl gør også meget for miljøet

En stor del af montering af fiskenet sker på brugte liner. De flyde- og synkeliner, som er monteret på fiskenettene, kan sagtens genbruges flere gange.

Brugte garn - Frydendahl

I forbindelse med gen-monteringen på nye net, som foregår på vores fabrik i Estland, bliver alle fraskårne net presset i baller og sendt til Fjernøsten, hvor nettene bliver sorteret og genbrugt.

Når fiskenet bliver gen-monteret, sker der en kvalitetssortering af de brugte bly-liner. De bly-liner som er udslidte og ikke kan bruges længere, afleveres hos et firma som også regenererer bl.a. brugte batterier til rent bly, som genbruges i industrien.

Frydendahl distribuerer de nymonterede og gen-monterede fiskenet til alle kunder i træpalle-bokse, i et retursystem så disse pallebokse bliver genbrugt igen og igen.

Frydendahl om-monterer også gummirubber. Gummirubber med udslidte wireindlæg bliver udskiftet med nye wireindlæg og den udslidte wire bliver sendt til recycling.

I det hele taget sørger Frydendahl hele tiden for at lave tiltag, som forbedrer klimaet og miljøet i det daglige arbejde.

Kom forbi stand D-846 og hør mere om hvordan vi kan genmontere dine brugte fiskenet, på den mindst miljøbelastende måde.