Fiskeristyrelsen får endnu et skud for boven af Rigsrevisionen

Fiskeristyrelsen får endnu et skud for boven af Rigsrevisionen

Som det nærmest er blevet tradition, vil Rigsrevisionen, som det skete sidste efterår med kontrollen af kvoteejerskaberne i dansk fiskeri, igen rette skytset mod Fiskeristyrelsen. Denne gang med en stribe af kritikpunkter om forvaltningen af tilskud til fiskeriet, der vel at mærke ikke har været berettiget til støtten, skriver Fødevarewatch.

I denne uge fremlægger Rigsrevisionen sin konklusion omkring Danmarks Fiskeriforening og Fiskeristyrelsens forvaltning af tilskudsmidler fra EU. Denne gang med en særdeles »kras kritik«, som Fødevarewatch understreger det.

Fødevarewatch skriver videre, at der udover den hårde kritik af Fiskeristyrelsens håndtering af tilskudene også vil være mindst 10 tilskudsmodtagere, der enter er eller vil blive meldt til politiet.

Kritikken af Fiskeristyrelsen har været forelagt Fiskeriminister Eva Kjer Hansen, som på baggrund af rapporten ønsker hele tilskudsområdet gennemgået i en intern revisionsundersøgelse. Hun ønsker dog endnu ikke overfor Fødevarewatch, at udtale sig om sagen før rapporten omkring de fire støtteområder, fra Rigsrevisionen forligger.

Støtteområderne der er undersøgt er:

  • Kontrol
  • Produktions og afsætningsplaner
  • Fartøjsordningen
  • Investeringer i akvakultur

Kammeradvokaten vurderede i slutningen af sidste måned, at forvaltningskulturen havde været kritisabel, men undersøgelsen viste ikke tegn på korruption, strafbare forhold eller favorisering af enkelte fiskere.

Fiskeriministeren sagde i den forbindelse blandt andet, »Der er sket rigtigt meget, siden revisionsrapporten fra sidste år. Hele fiskeriområdet er blevet flyttet. Der er ny ledelse hele vejen rundt. Der er lavet et separat kontor til at føre tilsyn, så jeg synes, vi allerede har taget fat i de kritikpunkter, der har været, men som jeg siger, det slutter ikke her, fordi det er nødvendigt at få belyst nærmere, hvordan vi kunne ende med en kultur, der giver Kammeradvokaten anledning til at rette en så voldsom kritik.«

Du kan læse hele artiklen her på Fødevarewatch

Kilde: Fødevarewatch FiskerForum.dk