Fiskeriministeren konsekvensberegner et fald i kvoterne forud for EU-mødet
Det er altid godt at være velforberedt, og det bliver Fiskeriminister Mogens Jensen også inden næste EU møde.

Fiskeriministeren konsekvensberegner et fald i kvoterne forud for EU-mødet

Det er altid godt at være velforberedt, og det er da også årsagen til at Fiskeriminister Mogens Jensen nu har bestilt en analyse der samlet resumerer de økonomiske konsekvenser for dansk fiskeri med de reducerede fiskekvoter for 2020.

Danske fiskere står som bekendt overfor et væsentligt fald af fiskekvoterne for 2020, for mange fiskearter og i den anledning har Fiskeriministeren sat sine embedsmænd i gang med en undersøgelse der skal afdække de erhvervsøkonomiske konsekvenser af de faldende kvoter.

Trods faldende kvoter bliver der ikke tale om kompensation
Analysen der er bestilt, er alene tiltænkt som en afdækning af økonomien for dansk fiskeri og er derfor ikke et beregnings-grundlag for en eventuelt kompensation til fiskerne.

Så en kompensation kan fiskerne godt glemme alt om, har Fiskeriministeren udtalt til dagbladet Børsen og fortæller videre, at fiskeriet er et erhverv i pagt med naturen og man må derfor regne med at nogle år går det godt og i andre år går det knapt så godt. Det er en beregnet erhvervsrisiko, som fiskerne har levet med i mange år.