Fiskeriforeningen protesterer mod kameraovervågning med underskriftsindsamling

Fiskeriforeningen protesterer mod kameraovervågning med underskriftsindsamling

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO) er nu klar med en underskriftsindsamling mod kameraovervågning af danske fiskere og fartøjer. For at vise opbakningen blandt danskerne mod denne overimplementering af EU reglerne for fiskerikontrol og mistænkeliggørelse af et helt erhverv med 24/7 overvågning.

Støt op om kampen imod kameraovervågning og skriv under på Danmarks Fiskeriforenings underskriftsindsamling her.

Fiskerne ønsker absolut ikke et arbejdsliv, hvor de skal kameraovervåges 24/7 

DFPO understreger i Fiskeritidende.dk, at det ikke kun er fiskerne der mener, at Danmark bør afholde sig fra statslig overvågning med kameraer. Modstanden mod dette overgreb fandt første gang fælles fodslag, da Fiskeristyrelsens nyoprettet styregruppe skulle suppleres med fiskeriets egne organisationer, i et forsøg på at legimitere projektet. Men istedet fik styrelsen et rungende NEJ fra både DFPO, DPPO, MID, OSA samt FSK. Kun miljøorganisationerne som DF, WWF, Greenpeace og OurFish takkede ja til deltagelsen i styregruppen.

Almindelige danskere siger nu også fra og de har nu sammen med fiskeriets mange arbejdspladser og fiskerihavnenes fiskerelaterede erhverv,  chancen for at komme fiskerne til undsætning, med en underskrift mod denne krænkende og grænseoverskridende kameraovervågning af fiskerne.

Formanden for Danmarks Fiskeriforening Svend-Erik Andersen siger i en kommentar til underskriftsindsamlingen, »Vi oplever, at der generelt er stor opbakning til fiskernes modstand imod statslig kameraovervågning. Derfor har vi hos Danmarks Fiskeriforening lavet denne underskriftssamling. Formålet med underskrifts-indsamlingen er at vise politikerne, at mange danskere ikke ønsker et samfund, hvor man fra statens side påtvinger borgerne kameraovervågning, når de udfører deres arbejde. Derfor NEJ TAK TIL KAMERAER.

Sæt dit navn under her på den fælles underskriftsindsamling –
Link til underskriftsindsamling