Fiskeriforeningen håber May´s aftale holder til mål

Fiskeriforeningen håber May´s aftale holder til mål

»En Brexit-aftale vil være godt for dansk fiskeri, og fiskeriforeningen holder derfor vejret i disse dage hvor Brexit-dramaet udspiller sig for åben skærm, her sidst med udspillet fra en helt uventet kant, nemlig Spanien der åbner mulighed for at de stemmer nej til aftalen, som ellers et enigt EU-Ministeråd har svoret musketer-eden.

Det ser derfor ikke lovende ud for fiskerne, der med det yderste af neglene endnu klamre sig til håbet om en Theresa May-sejr i den kommende weekend, når hun mødes med de europæiske ledere.

Håbet er dog lysegrønt, for som jyllands-postens »International« skriver torsdag, så har den britiske premierminister måske en vovet plan i ærmet, der oversættes til »To Brexitskud i bøssen til May«. Forklaringen skulle være, at først stemmer Underhuset i UK nej, så falder markederne og så stemmer det ja anden gang, til aftalen.

I britisk Tv i sidste uge åbnede Theresa May endnu engang muligheden for et nyvalg, ikke til parlamentet men et nyvalg om briternes tilhørsforhold til EU, som i de seneste menigsmålinger er tippet gevaldigt over til JA-siden af et fortsat EU medlemsskab. Henover efteråret har flere tusinde briter deltaget i folkemarch for en ny EU-afstemning. Over 60 procent ønsker en ny afstemning. Ved valget i juni måned 2016 stemte briterne marginalt for (51,9 procent), at briterne skulle forlade det Europæiske fællesskab.

Udadtil holder den britiske Premierminister Theresa May dog fortsat stædigt fast i, at UK forlader EU senest fredag den 29. marts 2019. Så indtil videre forhandles der fortsat ud af den tangent.

Aftaleudkastet mellem briterne og det europæiske fællesskab som foreligger pt, lægger op til en overgangsordning, som i sin helhed støttes af Danmarks Fiskeriforening: – I udtrædelses-aftalen hedder det, at parterne senest 1. juli 2020 skal forsøge at forhandle en aftale på plads. Et halvt år efter udløber overgangsperioden. Den kan dog forlænges med et eller flere år ifølge aftaleteksten. – I overgangsordningen får vi en uændret fiskeripolitik, og så skal der i denne periode finde forhandlinger sted om de fremtidige arrangementer om EU og UK. Det foregår også med inddragelse af Norge, for vi har jo også fælles bestande med Norge. – Vi håber på, at vi kan komme frem til, at vi fortsat kan have en fiskeriforvaltning, som er bæredygtig. Vi har i øjeblikket nogle fantastisk gode bestande i vores område, som vi, briterne og nordmændene fisker på.

Endvidere skal briterne »konsulteres« i forbindelse med fiskemulighederne, når det drejer sig om UK forhold. – Briterne skal have mulighed for at kommentere EU-Kommissionens udspil til kvoter og det videnskabelige grundlag for dette udspil. – Desuden kan EU invitere Storbritannien med til møder om fiskeri i relevante internationale fora.

Endnu er ovennævnte betingelser i udtrædelses-aftalen ikke stemt igennem, hverken i det britiske parlament endsige det Europæiske.

Kilde: DFPO og JP.dk FiskerForum.dk