Fiskeriets bruttoindtjening

Fiskeriets bruttoindtjening

I årets første otte måneder var bruttoindtjeningen ved det danske fiskeri på 1.947mio.kr.,hvilket var 12 % mere end sidste år. Der blev ilandbragt 500.000 tons, hvilket var 7 % mindre end i samme periode sidste år
Bruttoindtjeningen ved konsumfiskeriet, ekskl. blåmuslinger, var 268 mio. kr. højere end i fjor, og udgjorde 1.359 mio. kr. De tilførte mængder var 20 % højere i forhold til i fjor, og gennemsnitsprisen blev forøget med 4 %.