Fiskeriets bruttoindtjening

Fiskeriets bruttoindtjening

I årets første syv måneder var bruttoindtjeningen ved det danske fiskeri på 1.695 mio. kr., hvilket var 12 % mere end sidste år. Der blev ilandbragt 461.000 tons, hvilket var 7 % mindre end i samme periode sidste år.
Bruttoindtjeningen ved konsumfiskeriet, ekskl. blåmuslinger, var 219 mio. kr. højere end i fjor, og udgjorde 1.128 mio. kr. De tilførte mængder var 24 % højere i forhold til i fjor, og gennemsnitsprisen blev forøget med 1 %.

I industrifiskeriet blev bruttoindtjeningen på 543 mio. kr. svarende til en reduktion på 8 % sammenlignet med sidste år. De ilandbragte mængder var 16 % lavere end i fjor, og gennemsnitsprisen blev forøget med 9 %. Bruttoindtjeningen for tobis udgjorde 454 mio. kr. hvilket var 4 % lavere end sidste år. Fiskeriet efter brisling bidrog med 81 mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse på 2 % sammenlignet med samme periode sidste år.