Fiskeriet er klar til at gå fra blåt til grønt
Det Blå Danmark er klar til at sætte kursen mod CO2-neutralt fiskeri og skibsfart

Fiskeriet er klar til at gå fra blåt til grønt

Det skriver Pelagisk Perspektiv, som udgives af DPPO i deres nyhedsbrev, at man som ét af regeringens klimapartnerskaber, er Det Blå Danmark klar til at sætte kursen mod CO2-neutralt fiskeri og skibsfart – Danske Rederier, Danske Maritime, Danske Havne, Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation er gået sammen om at levere Regeringens ambitiøse målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030 i forhold til 1990.

Eksemplerne er mange på allerede C02-neutral eller Co2-fri skibsfart:

  • Når passagerer tager turen mellem Ærø og Als, er der hverken støj eller røg, for elfærgen Ellen er 100 % batteridrevet og udleder markant mindre CO2, svovl og partikler end den gamle færge.
  • Når Mærsk i dag flytter en container fra A til B, udleder de 40 % mindre CO2 per container, end de gjorde i 2008.
  • når et fiskefartøj i dag udskiftes med et nyt, reduceres CO2 udledningen pr. kg. fisk med 25 %.

Pelagisk Perspektiv uddyber det nærmere, ved at beskrive den rivende udvikling man allerede nu ser i havnene og hos de udstyrsproducenter, der hver dag arbejder hårdt for at finde smartere og mere klimavenlige måder at gøre tingene på.

90 procent af næsten alle varer er fragtet med skib
Men selvom alle gode kræfter allerede forsøger at mindske CO2-udledningen fra Det Blå Danmark, så kan vi ikke blot effektivisere os ud af den klimaudfordring, som den globale skibsfart står overfor.

For alle prognoser siger, at verdenshandlen vil vokse de næste år. Og da op mod 90% af alt, vi omgiver os med i vores hverdag, er transporteret med skib, vil selv de mest effektive rederier ikke kunne reducere deres udledninger så meget, at besparelserne ikke bliver ædt op af væksten i verdenshandlen.

Det Blå Danmark er derfor nødt til at tænke ud af boksen, når vi skal løse klimaudfordringen. Vi er, for at skære det endnu mere ud i pap, afhængige af løsninger, som vi endnu ikke kender.

Derfor er vi i fiskeriet glade for, at Regeringen tager klimaudfordringen seriøst og har indbudt Det Blå Danmark til et klimapartnerskab, hvor vi netop skal samle alle gode kræfter for at finde frem til klimavenlige løsninger.

Global udfordring
Skibsfarten står i dag for mellem 2 til 3 procent af verdens samlede CO2-udledninger. Det lyder måske af lidt i det store billede, men svarer altså til den samlede udledning fra et land som Tyskland. Så der er ingen tvivl om, at vi står foran en stor opgave i vores industri.

Samtidig foregår størstedelen af dansk skibsfarts aktivitet ude på de åbne oceaner i skarp global konkurrence. Og derfor skal indsatsen ses i et internationalt perspektiv. Hvis vi kun indfører nationale krav, vil det gå ud over Det Blå Danmarks konkurrenceevne og tilskynde til, at aktiviteter flyttes ud af landet. Samtidig vil det heller ikke rykke det store på det globale CO2-regnskab.

Derfor er det også glædeligt, at statsministeren så klart ved startskuddet for klimapartnerskaberne meldte ud, at den danske målsætning om 70% reduktion i Danmark i 2030 ikke må resultere i, at vi eksporterer problemet og dermed også arbejdspladserne.

Derfor skal vi i Det Blå Danmark partnerskab være skarpe på at skelne mellem fiskeri, national skibsfart i form af færger og kystnær trafik og så de store oceangående handelsskibe.

Grønt eksporteventyr forude
For at sætte kursen mod den CO2-neutrale skibsfart er vi nødt til at prioritere en massiv forsknings- og udviklingsindsats. Derfor er vi enormt glade for, at politikerne tilsyneladende har lyttet, når vi har fortalt dem, at den danske maritime forskning gennem længere tid har været underprioriteret i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med.

Med et enigt folketing i ryggen har regeringen for nyligt afsat 1,5 milliard til grøn forskning i blandt andet klima- og miljøvenlig transport, grønne drivmidler og lagring og konvertering af energi. Det en god start, men det kræver en vedholdende og markant indsats i de kommende mange år, hvis vi skal beholde vores nuværende position eller endnu bedre flytte os fremad.

Og selvom der er stor forskel på et fiskefartøj og et containerskib, så er der også mange ligheder. Det er det samme brændstof, der driver skruen rundt, og derfor er alle aktører i Det Blå Danmark afhængige af at finde vejen til den CO2-neutrale skibsfart.

Den gode nyhed er, at Danmark ligger lunt i svinget til at tage førertrøjen indenfor den grønne omstilling af fiskeriet og skibsfarten. Den danske maritime industri er blandt de dygtigste i verden, vi råder i Danmark over verdens femte største handelsflåde, en af verdens mest moderne fiskeflåder og vi har igennem årtier opbygget en uvurderlig viden og erfaring inden for vedvarende energi. Hvis vi lykkes med at koble de elementer endnu stærkere sammen, så er vejen banet for endnu et grønt eksporteventyr for Danmark. Dette kræver dog også politisk vilje til at stille krav om, at de mange grønne løsninger, vi allerede har udviklet, bliver brugt – ikke bare i Danmark, men globalt.

Fiskeriet og resten af det Blå Danmark er allerede godt i gang med den grønne omstilling, og med en central rolle i regeringens klimapartnerskaber sætter vi nu for alvor kursen mod den CO2-neutrale skibsfart.