Fiskeriet bidrager positivt: 16.000 jobs og 12,5 mia. til BNP

Fiskeriet bidrager positivt: 16.000 jobs og 12,5 mia. til BNP

Det er Copenhagen Economics, der med sin baggrund som et af Europas førende samfundsøkonomiske konsulenthuse har beregnet og udgivet en ny rapport om fiskerisektorens solide aftryk på den danske økonomi.

Rapporten konkluderer at Dansk fiskeri skaber op til 16.000 jobs i erhvervene og bidrager med 12,5 mia. kr. til BNP (Bruttonationalproduktet).

Analysen påpeger ligeledes fiskerierhvervets store betydning for beskæftigelsen i det der i folkemunde kaldes for Danmarks yderområder, hvor bidraget fra fiskeriet er altafgørende. Men ligeså interessant belyses det tætte og helt unikke samspil der er mellem sektorens mange aktører. En samspil som Copenhagen Economics mener er helt udslagsgivende og af helt afgørende betydning for Danmarks førerposition som fiskerination.

Fiskerihavnenes betydning, hvor fiskerne og industrien med handels- og servicevirksomhederne sammen fungere som en velsmurt maskine, med auktioner og modtagefaciliteter samt forarbejdningen On-shore med et velordnet logistik-netværk, og de fagligt dygtige og altid serviceparate virksomheder, der sikre den danske fiskerisektors meget stærke konkurenceevne.

Læs rapporten her

Rapporten er bestilt af følgende: Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) og Danmarks Fiskeriforening (DFPO) samt Danish Seafood Association (DSA) og Marine Ingredients Denmark (MID) plus Danske Havne.