Fisker med sælproblemer slås også med forsikringen

Fisker med sælproblemer slås også med forsikringen

En stor del af de bornholmske fiskere er lige nu presset voldsomt af lave priser og konkurrence fra sæler, der uden at skulle tage hensyn til kvoter og havdage tager godt for sig af fiskene rundt om Bornholm. Sælernes voldsomme appetit tvinger fiskerne til at fiske længere og længere fra land, og det tærer på indtjeningen, men skaber også andre problemer.
Fiskeskipper Claus S. Hansen med R200 Cometen fra Svaneke, siger til Fiskeri Tidende, ”Vi kan godt finde fisk, men det er langt fra kysten. Vi skal ud omkring 20 sømil fra kysten, og begynde vores fiskeri der. Det er lige på grænsen af, hvad min tilladelse giver mig lov til.”

Dermed berører Svaneke fiskeren et meget stort problem for de Bornholmske fiskere, der har mindre fartøjer. Da fiskerne i stadigt stigende grad, skal ud omkring 20 sømil fra kysten, for overhovedet at fange fisk. Det er Søfartsstyrelsen, der udsteder fartstilladelsen til det enkelte fiskefartøj. Tilladelsen fortæller, i hvilket fartsområde fartøjet må være på fart i. For Claus S. Hansen rækker tilladelsen netop ud til 20 sømil fra kysten, og er som sådan et problem. Dog noget større for de lokale Bornholmske fiskere der har fartøjer mindre end mit, fortæller Fiskeren til Fiskeri Tidende.

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer, der forsikrer fiskefartøjer op til 17,50 meter, dog 22 meter hvis de er af træ, bekræfter at forsikringen ikke dækker, hvis fartøjet er uden for det tilladte område. Noget som fiskerne skal være meget opmærksomme på, da et uheld uden for det tilladte område, kan få uoverskuelige økonomiske konsekvenser for den skadelidte.