Fiskemelsfabrikkerne er klar til at holde tobis-produktionen kørende

Fiskemelsfabrikkerne er klar til at holde tobis-produktionen kørende

Så mens ugens EU-rådsmøde er aflyst på grund af coronavirus, så krydser fiskerne fortsat fingre for, at det stadig er muligt inden april måned at få nye kvoterne for tobis på plads. Det vil ubetinget give lidt luft til de økonomisk meget trængte fiskere. Her blot en uge til sæson-start afventer fiskeriet stadig en afklaring for dette års tobisfiskeri.

Og spændingen er nærmest uudholdelig for mange. Men fiskeriet er ikke det eneste sted Covid-19 smitten har ramt. Også produktions-danmark er ramt. Men trods en eskalering i antallet af corona-ramte danskere, så har fiskemels- og fiskeoliefabrikkerne TripleNine og FF Skagen, på forhånd sikret sig med omlægninger i bemandingen og vagtskifte på fabrikkerne, så myndighedernes anbefalinger bliver overholdt.

Det er ikke helt uproblematisk og det er da heller ikke uden spænding, at årets tobis-sæson 2020 sættes igang her efter 1. april i år. Der er udfordringer ved det, lyder det samstemmende fra de to fiskemelsproducenter i Danmark.

Men både TripleNine og FF Skagen har store forhåbninger til årets fiskeri efter tobis og ser frem til at industritrawlerne får gode slæb og lander tobis i en god kvalitet, allerde i starten af april måned.

Til FiskeriTidende.dk fortæller begge oliefabrikker, at man har taget det fornødne forholdsregler så produktionen kan køre kontinuerligt, når landingerne af den lille proteinfisk først går igang.

Bestyrelsesformand for FF Skagen Jens Borup siger til FiskeriTidende, at man har lavet holdskifte på fabrikken. Man prøver at holde en del medarbejdere hjemme, så man minimerer risikoen for smitte og at man samtidig har delt medarbejderne op i mindst to hold. Så har man større chance, for i tilfælde af smitte, at mindst et hold kan holdes kørende i en periode.

Næsten samme løsning har TripleNine også gennemført, så mens nogle medarbejder bliver hjemme, så er et andet skiftehold på arbejde og sikre dermed den fornødne sikkerhed for modtagelsen af løbende landinger tobis, der forhåbentligt kommer i løbet af den kommende måned, siger direktør for TripleNine Jes Bjerregaard. Han fortæller videre, at alle medarbejdere der har mulighed for at arbejde hjemme fra gør det og på fabrikken har medarbejderne fået indskærpet, at holde god afstand mellem hinanden. Endvidere har fabrikken indført, at skifteholdene ikke må overdrage personligt, som de ellers plejer at gøre. Det sker nu via telefon istedet, så unødig personlig kontakt undgås. Hvilket sikre minimal smittespredning af coronavirus.

Begge oliefabrikker er fortrøstningsfulde, for de har taget næsten alle tænkelige forbehold. Men som Jes Bjerregaard forklarer, så skal man selvfølgelig være varsom med at stille garantier, men vi er forberedt så godt tænkes muligt og med de nuværende nødplaner for de helt afgørende funktioner i produktionen, som kedel og inddampning, så skal vi nok i fællesskab med fiskerne, få en rimelig tobissæson sejlet hjem.