Britiske fiskere tvivler på UK’s hjælpeprogram rammer de rigtige

Britiske fiskere tvivler på UK’s hjælpeprogram rammer de rigtige

Tvivlen kommer fra NFFO (The National Federation of Fishermen’s Organisations), der efter den britiske regering annoncerede en kæmpe finansiel hjælpepakke til at afbøde og afhjælpe virkningerne af Covid-19-epidemien, ikke vurderere at hjælpen rammer fiskerne rigtigt.

Med både en stor økonomisk hjælpepakke fra Regeringens side, der med lån til de nødlidende virksomheder samt massiv støtte til lønmodtagergrupperne, når støttekronerne ikke ud til de, der er i selvstændige erhverv, herunder størstedelen af de engelske fiskere, påpeger NFFO.

Derfor mener organisationen, at det haster med en tilsvarende støttepakke til fiskerne og fiskebranchen. Det er ekstremt vigtigt, at en tilsvarende økonomisk hjælpepakke holder gang i bådene til søs, men også sørger for de beslægtede erhverv på land holdes i drift, hvor dette er muligt, så hele branchen kan overleve til efter corona-krisen er overstået, påpeger NFFO.

Ifølge en NFFO analyse kan nogle af de hidtil annoncerede tiltag være både relevante og betydningsfulde for fiskerisektoren. Men vigtigst er det, at der også tages højde for branchens anderledes organisering og at der netop her foreligger en opgave i, at få disse identificerede, så støtteordningerne også tager højde for disse forhold.

Storbritannien bør også have adgang til EU-støttemidler, der er tilgængeligt via EMFF (The European Maritime and Fisheries Fund), understreger NFFO, der peger på at briterne jo fortsat betale fulddt EU-kontingent.

Fiskebranchen vil tage skridt til at afhjælpe hvor det er muligt, i en tid hvor eksporten og afsætningen af fisk og skaldyr nærmest er gået i stå over natten. Denne Knock-out-Effekt har været øjeblikkelig for fiskeriet, og det kræver ifølge NFFO hurtig indgriben. Corona-krisen kommer på det værst tænkelige tidspunkt for de britiske fiskerne, der i denne vinter har måtte ligge i havn i flere måneder, pga. dårligt vejr med storme og hårdt vejr. Noget der har tæret hårdt på fiskernes indtjening og udbytte og som nu ovenikøbet må se priserne på fisk og skaldyr rasle ned.

Indstil de flerårige forvaltningsplaner
NFFO peger på flere ideer, som akut kan afhjælpe den økonomiske krise i fiskeriet. Blandt andet forslår man, at suspenderer forvaltningsplanen for torsk, i de områder hvor det vurderes at faldet i efterspørgslen efter fisk, direkte har reduceret fisketrykket. Samtidig bør man også lempe landingsforpligtelsen, så man kan få en mere effektiv drift af fartøjerne, så de ikke i denne tid kvæles af bureaukratiske og uforståelige forordninger. Ligeledes bør man sikre en form for oplagringsstøtte til fisk, der eventuelt kan fjernes fra marked og fryses til bedre tider. Tiltag der alle ville være gavnlige for erhvervet.