Fiskefagligt fyraftensmøde for fiskerne

Fiskefagligt fyraftensmøde for fiskerne

VestjyskBANK inviterede fredag eftermiddag til fyraftensmøde i bankens lokaler i Hvide Sande.
Det var en tilfreds afdelingsdirektør Marie Øgendahl, der sammen med de fiskekyndige medarbejdere Gurli Jensen og Brian Jespersen, kunne byde en næsten fyldt sal velkommen til fyraftensmøde i bankens lokaler på første sal.

Herefter bød Marie Øgendahl velkommen til foredragsholderne og lovede samtidig de fremmødte et par timer, med emner med højaktuelt indhold i forhold til erhvervet.

Puljebestyrer Arnth Bærentzen fra Dansk Puljefiskeri var første mand ved lærredet, fortalte om en udvikling fra puljen Thorsminde / Hvide Sande tilbage i 2006 med 120 fartøjer til i dag hvor puljen omfatter 350 fartøjer. Af nye tiltag kom Arnth Bærentzen både ind på den nye mobile APP som lanceres i december samt en fremtidig opstramning af rykkerproceduren, således betalingerne gerne skulle komme hurtigere ind og handlerne derved hurtigere kan effektueres. Dansk Puljefiskeri får mulighed for eksklusion af medlemmer ved gentagne overtrædelser. De høje lejepriser fik også et par ord med på vejen, da en høj pris kunne være medvirkende til en god likviditet, et gode for indehaveren, knap så spændende for den som skulle leje. Men i et frit marked som dette, er det de udsving men må regne med. Han regner med samme niveau i 2013 som i 2012.

Dansk puljefiskeri er et system for medlemmer, hvor man kan udleje og bytte FKA med andre medlemmer af puljen. Systemet baserer alle transaktioner på data importeret fra Fiskeridirektoratets SAS statistikker.

VestjyskBANK havde deres pensionsekspert inde og fortælle om de nye alderspensioner og komme med forslag til både kapitalpension og ratepension.

Med de nye koncentrationsregler og pointregler blev opmærksomheden skærpet på en underholdende måde, da advokat Morten Rosendahl fra Kirk Larsen & Ascanius gav eksempler på hvorledes de ofte bureaukratiske EU regler kunne fortolkes. Opfordringen undervejs til de fremmødte var, i tilfælde af pointstraf, at søge hjælp ved fiskeriforeningen eller advokat hjælp, for at kæmpe for at grænsen og omfanget af pointtildelingen ikke ville løbe af sporet, med risiko for ulykkelige konsekvenser for fiskerne. Fiskere der pludselig kan komme i klemme og må indstille deres erhverv eller at skjulte strafpoint pludselig kan gøre ens fartøj eller kvoter usælgelige.

(FiskerForum bringer artikel med advokat Morten Rosendahl omkring EU-pointsystem, scorelister og fiskerikontrol senere den 3. december 2012)

Eftermiddagen blev rundet fornuftigt af med indlæg fra Jesper Juul Larsen fra Sydvestjysk Fiskeriforening, med en lokal orientering samt nyt fra fiskeripolitikken.

Alt i alt en informativ eftermiddag for alle fremmødte, som alle roser initiativet med fyraftensmøderne. Spørgelysten var stor denne fredag og bekymringerne nok endnu større, når først pointregler og scorelister har bundfældet sig.

Fiskerforum.com