Fisk og havmøller lever i harmoni

Fisk og havmøller lever i harmoni

En undersøgelse lavet i forbindelse med etablering af Horns Rev 1 viser, at havmøller ikke påvirker fiskebestandene negativt. Enkelte arter har fremgang.
På basis af en række undersøgelser, forsøgsfiskeri og analyser foretaget over en ti årig periode, konkluderes det, at havmøller og fiskebestandene lever i god harmoni.

Undersøgelserne er lavet i forbindelse med etablering af vindmølleparken Horns Rev 1 og analysen viser bl.a., at møllerne hverken har været en trussel, eller nogen fordel for tobisen. Tobisen er afhængig af fint sand for at leve, og møllerne påvirkede hverken sandet på bunden eller betød noget for antallet af tobis.

Ålekvabbe og stenbider har derimod etableret sig på de nyopståede kunstige stenrev, der er etableret for at beskytte møllefundamenterne.

Undersøgelsen af Horns Revs havmølleparkens påvirkning af fiskelivet er lavet af DTU Aqua, Orbicon, DHI og NaturFocus. Projektet har været ledet af Orbicon, og DTU Aqua har haft ansvar for det praktiske forsøgsfiskeri og analyserne.