Havvindmølleparker lukker gode fiske- og ynglepladser

I de indre danske farvande og langs den jyske vestkyst, er fiskernes mulighed for at fiske frit, blevet noget begrænset efterhånden som man med årene har fået alt lige fra Ramsar- og habitats-områder samt fuglebeskyttelsesområder, der sammen med råstofindvindings- og fareområder begrænser og i nogle tilfælde helt hindre fiskernes adgang til deres naturlige fiskepladser. Fiskepladser som de har haft gennem mange år.

Fortsæt med at læse Havvindmølleparker lukker gode fiske- og ynglepladser
Havvindmøller kan ændre livet i havet
Det internationale energiagentur IEA, der er en autonom mellemstatslig organisation, vurderer at havvind inden for en overskuelig fremtid og inden 2040, at være femdoblet i forhold til i dag.

Havvindmøller kan ændre livet i havet

  • Post Category:Miljø

Derfor er kunstige rev blevet anbragt i havet ud for mange byer. En undersøgelse af kunstige rev ud for Californiens kyst konkluderede, at de er blandt de mest produktive levesteder i verden.

Fortsæt med at læse Havvindmøller kan ændre livet i havet
»Borgermøllen« snurre nu lystigt på Havnen i Hirtshals
Landets første kommercielle vindmøller, er nu sat i drift på Hirtshals Havn, hvor omkring 150 andelshavere og andre interesserede, fredag var mødt op til indvielse af møllerne.

»Borgermøllen« snurre nu lystigt på Havnen i Hirtshals

  • Post Category:Havne

Opstillingen af de fire vindmøller på Hirtshals Havn bæres af en helt unik lokal opbakning fra såvel byens erhvervsliv som borgere.

Fortsæt med at læse »Borgermøllen« snurre nu lystigt på Havnen i Hirtshals
Nordjysk Havn er selvforsynende på strøm
Vingerne på vindmøllerne på Hirtshals Havn er snart på plads. Den grønne strøm skal komme både private og erhvervsliv til gode

Nordjysk Havn er selvforsynende på strøm

For mange virksomheder vil det sikkert være endnu et skridt på vejen til at blive CO2-neutral

Fortsæt med at læse Nordjysk Havn er selvforsynende på strøm
Møde om Thor havvindmølleparken på Fiskeriets Hus
Møde om Thor havvindmølleparken på Fiskeriets Hus fredag den 5. juli 2019 kl. 10.00

Møde om Thor havvindmølleparken på Fiskeriets Hus

Så det er, hvad de mindre fiskere står overfor, også nu hvor Vesterhav Syd og Nord nu ændres til at flytte længere ud på havet. Bo Balle fortæller med et skævt smil, at han havde meget hellere set, de kom helt ind på standen og stå, for så ville alle jo få glæde af dem.

Fortsæt med at læse Møde om Thor havvindmølleparken på Fiskeriets Hus
Vestjyske Fiskere håber på hensynsfuld placering af »THOR« møllerne
Det har fået flere Vestkystfiskere, med Fiskeriformanden for Thorsminde - Thyborøn Fiskeriforening, Kurt Madsen i spidsen, til i en kommentar til placeringen af Danmarks største havvindmøllepark vest ude for Thorsminde, at fremkomme med ønsket om der tages størst muligt hensyn til fiskepladserne

Vestjyske Fiskere håber på hensynsfuld placering af »THOR« møllerne

Forligskredsen bag energiaftalen offentliggjorde i sidste uge, at Danmarks næste havvindmøllepark skal ligge i Nordsøen og den skal kaldes »THOR«. Placeringen bliver ud for Bøvling Klit ved Thorsminde på den jyske vestkyst.

Fortsæt med at læse Vestjyske Fiskere håber på hensynsfuld placering af »THOR« møllerne