Flere havvindmølleparker skaber hindringer for fiskeriet

  • Post Category:Miljø

Med Energiaftalen i 2018 besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker i Danmark frem mod 2030. Den 28. februar 2019 besluttede energiforligs-kredsen, at den første af de tre parker - Thor - skal ligge i Nordsøen ud for Nissum Fjord min. 20 kilometer ude på havet.

Fortsæt med at læse Flere havvindmølleparker skaber hindringer for fiskeriet

Forskere anbefaler grundige forundersøgelser inden vindmølle-udbygningen til havs

Det er en gruppe forskere fra Havforskningsinstituttet i Bergen, der på baggrund af Norges forventede udbygning af havvindmølleparker, nu råber vagt i gevær og anbefaler grundige forundersøgelser, helt op til 3 år, inden et havområde udlægges til havvind.

Fortsæt med at læse Forskere anbefaler grundige forundersøgelser inden vindmølle-udbygningen til havs

Havvindmølleparker lukker gode fiske- og ynglepladser

  • Post Category:Forskning

I de indre danske farvande og langs den jyske vestkyst, er fiskernes mulighed for at fiske frit, blevet noget begrænset efterhånden som man med årene har fået alt lige fra Ramsar- og habitats-områder samt fuglebeskyttelsesområder, der sammen med råstofindvindings- og fareområder begrænser og i nogle tilfælde helt hindre fiskernes adgang til deres naturlige fiskepladser. Fiskepladser som de har haft gennem mange år.

Fortsæt med at læse Havvindmølleparker lukker gode fiske- og ynglepladser
Havvindmøller kan ændre livet i havet
Det internationale energiagentur IEA, der er en autonom mellemstatslig organisation, vurderer at havvind inden for en overskuelig fremtid og inden 2040, at være femdoblet i forhold til i dag.

Havvindmøller kan ændre livet i havet

  • Post Category:Miljø

Derfor er kunstige rev blevet anbragt i havet ud for mange byer. En undersøgelse af kunstige rev ud for Californiens kyst konkluderede, at de er blandt de mest produktive levesteder i verden.

Fortsæt med at læse Havvindmøller kan ændre livet i havet
»Borgermøllen« snurre nu lystigt på Havnen i Hirtshals
Landets første kommercielle vindmøller, er nu sat i drift på Hirtshals Havn, hvor omkring 150 andelshavere og andre interesserede, fredag var mødt op til indvielse af møllerne.

»Borgermøllen« snurre nu lystigt på Havnen i Hirtshals

  • Post Category:Havne

Opstillingen af de fire vindmøller på Hirtshals Havn bæres af en helt unik lokal opbakning fra såvel byens erhvervsliv som borgere.

Fortsæt med at læse »Borgermøllen« snurre nu lystigt på Havnen i Hirtshals
Nordjysk Havn er selvforsynende på strøm
Vingerne på vindmøllerne på Hirtshals Havn er snart på plads. Den grønne strøm skal komme både private og erhvervsliv til gode

Nordjysk Havn er selvforsynende på strøm

  • Post Category:Havne / Miljø

For mange virksomheder vil det sikkert være endnu et skridt på vejen til at blive CO2-neutral

Fortsæt med at læse Nordjysk Havn er selvforsynende på strøm
Møde om Thor havvindmølleparken på Fiskeriets Hus
Møde om Thor havvindmølleparken på Fiskeriets Hus fredag den 5. juli 2019 kl. 10.00

Møde om Thor havvindmølleparken på Fiskeriets Hus

Så det er, hvad de mindre fiskere står overfor, også nu hvor Vesterhav Syd og Nord nu ændres til at flytte længere ud på havet. Bo Balle fortæller med et skævt smil, at han havde meget hellere set, de kom helt ind på standen og stå, for så ville alle jo få glæde af dem.

Fortsæt med at læse Møde om Thor havvindmølleparken på Fiskeriets Hus