Første Havundersøgelses-skib er netop stævnet ud mod »Energi-øen« i Nordsøen

  • Post category:Nyheder

Det første skib er nu stævnet ud fra Thyborøn søndag aften og sejler ud mod den kommende energi-ø i Nordsøen. Her skal skibet undersøge havbunden hundrede meter nede i et område på tusind kvadratkilometer. Det bliver danmarkshistoriens største anlægsprojekt til en pris på hele 210 milliarder kroner.

Fortsæt med at læseFørste Havundersøgelses-skib er netop stævnet ud mod »Energi-øen« i Nordsøen

Dansk Energiselskab og pensionskasse byder ind på energi-øen i Nordsøen

  • Post category:Miljø

Danmark er med helt fremme, når verdens første energi-øer skal bygges og dermed udnytte vores store vindressourcer i både Nordsøen og i Østersøen. Men det koster især for fiskerne, der nu må se yderligere gode fiskefelter forsvinde som dug for solen med havvindmøllers og den grønne energi’s milliardstore investeringer i energi-øer.

Fortsæt med at læseDansk Energiselskab og pensionskasse byder ind på energi-øen i Nordsøen

Underdirektør i DFPO understreger i et debatindlæg, at der både er plads til havmøller og fiskeri

Forhistorien er, at Gilleleje Havn risikerer at lukke, hvis fiskeriet begrænses yderligere, som konsekvens af den planlagte havvindmøllepark ved Hesselø. Men det behøver ikke være sådan, skriver Ole Lundberg Larsen.

Fortsæt med at læseUnderdirektør i DFPO understreger i et debatindlæg, at der både er plads til havmøller og fiskeri

Forskere anbefaler grundige forundersøgelser inden vindmølle-udbygningen til havs

Det er en gruppe forskere fra Havforskningsinstituttet i Bergen, der på baggrund af Norges forventede udbygning af havvindmølleparker, nu råber vagt i gevær og anbefaler grundige forundersøgelser, helt op til 3 år, inden et havområde udlægges til havvind.

Fortsæt med at læseForskere anbefaler grundige forundersøgelser inden vindmølle-udbygningen til havs

Havvindmølleparker lukker gode fiske- og ynglepladser

  • Post category:Forskning

I de indre danske farvande og langs den jyske vestkyst, er fiskernes mulighed for at fiske frit, blevet noget begrænset efterhånden som man med årene har fået alt lige fra Ramsar- og habitats-områder samt fuglebeskyttelsesområder, der sammen med råstofindvindings- og fareområder begrænser og i nogle tilfælde helt hindre fiskernes adgang til deres naturlige fiskepladser. Fiskepladser som de har haft gennem mange år.

Fortsæt med at læseHavvindmølleparker lukker gode fiske- og ynglepladser
Read more about the article Havvindmøller kan ændre livet i havet
Det internationale energiagentur IEA, der er en autonom mellemstatslig organisation, vurderer at havvind inden for en overskuelig fremtid og inden 2040, at være femdoblet i forhold til i dag.

Havvindmøller kan ændre livet i havet

  • Post category:Miljø

Derfor er kunstige rev blevet anbragt i havet ud for mange byer. En undersøgelse af kunstige rev ud for Californiens kyst konkluderede, at de er blandt de mest produktive levesteder i verden.

Fortsæt med at læseHavvindmøller kan ændre livet i havet