Forskere anbefaler grundige forundersøgelser inden vindmølle-udbygningen til havs

Det er en gruppe forskere fra Havforskningsinstituttet i Bergen, der på baggrund af Norges forventede udbygning af havvindmølleparker, nu råber vagt i gevær og anbefaler grundige forundersøgelser, helt op til 3 år, inden et havområde udlægges til havvind.

Fortsæt med at læseForskere anbefaler grundige forundersøgelser inden vindmølle-udbygningen til havs

Havvindmølleparker lukker gode fiske- og ynglepladser

  • Post category:Forskning

I de indre danske farvande og langs den jyske vestkyst, er fiskernes mulighed for at fiske frit, blevet noget begrænset efterhånden som man med årene har fået alt lige fra Ramsar- og habitats-områder samt fuglebeskyttelsesområder, der sammen med råstofindvindings- og fareområder begrænser og i nogle tilfælde helt hindre fiskernes adgang til deres naturlige fiskepladser. Fiskepladser som de har haft gennem mange år.

Fortsæt med at læseHavvindmølleparker lukker gode fiske- og ynglepladser
Read more about the article Havvindmøller kan ændre livet i havet
Det internationale energiagentur IEA, der er en autonom mellemstatslig organisation, vurderer at havvind inden for en overskuelig fremtid og inden 2040, at være femdoblet i forhold til i dag.

Havvindmøller kan ændre livet i havet

  • Post category:Miljø

Derfor er kunstige rev blevet anbragt i havet ud for mange byer. En undersøgelse af kunstige rev ud for Californiens kyst konkluderede, at de er blandt de mest produktive levesteder i verden.

Fortsæt med at læseHavvindmøller kan ændre livet i havet
Read more about the article »Borgermøllen« snurre nu lystigt på Havnen i Hirtshals
Landets første kommercielle vindmøller, er nu sat i drift på Hirtshals Havn, hvor omkring 150 andelshavere og andre interesserede, fredag var mødt op til indvielse af møllerne.

»Borgermøllen« snurre nu lystigt på Havnen i Hirtshals

  • Post category:Havne

Opstillingen af de fire vindmøller på Hirtshals Havn bæres af en helt unik lokal opbakning fra såvel byens erhvervsliv som borgere.

Fortsæt med at læse»Borgermøllen« snurre nu lystigt på Havnen i Hirtshals
Read more about the article Møde om Thor havvindmølleparken på Fiskeriets Hus
Møde om Thor havvindmølleparken på Fiskeriets Hus fredag den 5. juli 2019 kl. 10.00

Møde om Thor havvindmølleparken på Fiskeriets Hus

Så det er, hvad de mindre fiskere står overfor, også nu hvor Vesterhav Syd og Nord nu ændres til at flytte længere ud på havet. Bo Balle fortæller med et skævt smil, at han havde meget hellere set, de kom helt ind på standen og stå, for så ville alle jo få glæde af dem.

Fortsæt med at læseMøde om Thor havvindmølleparken på Fiskeriets Hus