FF Skagen styrket ved overtagelsen af Hanstholm Fiskemelsfabrik

FF Skagen styrket ved overtagelsen af Hanstholm Fiskemelsfabrik

Fiskemels- og fiskeolieproduktionen opnår bedre vilkår, der samtidig er til gavn for industrifiskeriet i Nordatlanten

Formålet med overtagelse af aktiemajoriteten i ”Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S” er en yderligere konsolidering af vor virksomhed og dermed en styrkel – se af vor position på verdensmarkedet. Det fastslår CEO Johannes Palsson, ”FF Skagen A/S”, i forbindelse med at ”FF Skagen A/S” har overtaget aktiemajoriteten i fabrikken i Hanstholm fra den færøske fiskemelsfabrik ”P/F Havsbrún”.

Datterselskab i FF

Købet er gennemført ved, at der udstedes nye aktier i ”FF Skagen A/S” til ”P/F Havsbrún”, svarende til 17 pct. af den totale aktiekapital. ”Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S” er herefter datterselskab i ”FF Skagen A/S”. Købet er betingetaf konkurrencemyndighedernes godkendelse. ”P/F Havsbrún” får plads i bestyrelsen i ”FF Skagen A/S”

Samtidig er der udarbejdet en ejeraftale, der fastlægger rettigheder og forpligtelser mellem ”P/F Havsbrún” og ”FF Skagen Fond”, der fortsat har en ejerandel på mere end 50 pct.

Lang tids sondering

Der har gennem længere tid været sonderinger og drøftelser om en aftale, som bl.a. har udspring i utilfredsstillende resultater i ”Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S”.

Virksomheden har været ejet af ”P/F Havsbrún” med 40 pct. af aktierne og den russiske foderstofkoncern ”Sodrugestvo” med 40 pct. foruden selskabets egne aktier og en række lokale aktionærer i Hanstholm. ”P/F Havsbrún” har senere overtaget ”Sodrugvesto”s aktieandel.

Styrkelse af kompetencerne

Administrerende direktør i ”Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S” Peter Jensen bedømmer situationen som en positiv offensiv fra FF’s side.

Der er ganske vist en lokal bekymring i Hanstholm. Hvad sker der nu, spørger man. Jeg ser sådan på det, at vi herefter bliver i stand til at udnytte kompetencerne fra to produktionsenheder i henholdsvis Skagen og Hanstholm. Selv om det kom som en overraskelse, er det en udvikling, der har været drøftet tidligere.

Fornuftigt og nødvendigt

Administrerende direktør i ”P/F Havsbrún” Odd Eliasen finder aftalen både nødvendig og fornuftig.

Den har været på tale længe, og vi har indset, at det er den rigtige vej at gå med henblik på at opnå yderligere konsolidering. Det er spændende, at vi nu har et større selskab, som kan føre til endnu flere fisk i produktionen, og det er i sig selv fundamentet i denne branche, understreger han.

Bestyrelsesformand i ”FF Skagen A/S”, og formand i den nye bestyrelse i “Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S“ Jens Borup, ser frem til, at driften kan optimeres yderligere.

Jeg er glad for og tilfreds med, at det er lykkedes med denne nye struktur. Der har været tilløb til den gennem længere tid, men ved ”P/F Havsbrún”s initiativ og vort engagement i også at styrke FF, nåede vi målet. Vor overordnede strategi er en højere pris for fisk en, og det vil være til gavn for alle i denne branche, hvor konkurrencen på verdensmarkedet skærpes yderligere i disse år.

Ny bestyrelse

Der er valgt ny bestyrelse i ”Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S,” som nu er datterselskab i ”FF Skagen A/S” under forudsætning af konkurrencemyndighedernes godkendelse.

Bestyrelsesformand er Jens Borup, som også er bestyrelsesformand i ”FF Skagen A/S”

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er CFO i ”FF Skagen A/S”, Poul R. Poulsen, administrerende direktør i ”P/F Havsbrún”, Odd Eliasen, bestyrelsesformand i ”Hanstholm Fiskeriforening” Jan Hansen og fiskeskipper Benny Rasmussen, Hanstholm.