Felles fordømmelse av færøyske kvoter

Felles fordømmelse av færøyske kvoter

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og EUs fiskerikommissær Maria Damanaki har kommet med en felles erklæring om Færøyenes ensidige kvoter på sild og makrell
– Vi beklager gårsdagens meddelelse fra Færøyene om størrelsen på de nasjonale kvotene som de har fastsatt for norsk vårgytende sild og makrell. Vi er fortsatt meget bekymret over det alt for høye færøyske fisket, som fortsetter på et nivå som ikke er bærekraftig.

Når det gjelder makrell, har Færøyene meddelt at de i år vil tildele seg selv så mye som 23 prosent av den totale kvoten havforskerne har anbefalt. I tillegg vil de legge til sin ubrukte kvote fra 2012. Når det gjelder norsk vårgytende sild, har Færøyene mer enn tredoblet sin kvote. Denne ensidige kvotefastsettelsen kan få alvorlige følger for bestandssituasjon for denne meget viktige fiskebestanden, og setter en bærekraftig forvaltning i fare. Gjennom dette nye ensidige tiltaket har Færøyene forlatt den felles kyststatsforvaltningen av enda en nord-atlantisk bestand.

Vi er dypt bekymret over at Færøyene på denne måten bryter opp den felles forvaltningen av våre delte bestander. Vi oppfordrer Færøyene om umiddelbart å gå tilbake på de fastsatte tiltakene.