Fejlagtig opkrævning af VMS, giver ikke fisker nogen tilbagebetaling

Fejlagtig opkrævning af VMS, giver ikke fisker nogen tilbagebetaling

Den 58-årige fisker Bjarne Hedegaard med kutteren og garnbåden HM 66 »Morten« fra Hanstholm, går iøjblikket spekulativt og funderer over sin fremtid i fiskeriet.

Det tidligere så frie liv som fisker, syntes han i dag er overskygget af bureaukratiske regler og forordninger, regler der med de forestående mulige krav om kameraovervågning om bord på mindre fartøjer, har givet det sidste stød til, at den nordjyske fisker nu overvejer helt at gå i land.

Der har hen over årene været forskellige mindre kontroverser med fiskerikontrollen om bagatelagtige grænser i fiskeriet, der har udløst ubetydelige, men alligevel ærgerlige »dummebøder«. Bøder, hvor en henstilling mere havde været på sin plads end et upersonligt bødeforlæg. Men ellers har forholdet mellem myndighederne og den nordjyske fisker været både rimeligt og fagligt fornuftigt.

Få meter adskilte

Derfor kom det da også som noget af en overraskelse for Bjarne Hedegaard, men også for alle andre på Havnen, at en tur på Villadsens beddingsanlæg i Hanstholm omkring årsskiftet, udløste en regning på VMS satellitovervågning i 70 dage, selvom garnbåden beviseligt havde ligget i Havn og på bedding i tidsrummet, for at få repareret stævnen og andet vedligeholdelsesarbejde. Den obligatoriske fritagelse for VMS senderapporter, når man ligger i havn, i dette tilfælde Hanstholm Havn var indhentet for år tilbage.

Fejlagtigt grundlag for opkrævningen

Flere har stillet sig undrene over, at på selv samme beddingsanlæg, har flere fartøjer ligget side og side uden at skulle betale »afgiften«. Men fordi garnbåden HM 66 »Morten« havde ligget yderst på et areal, som af værftet var ryddet til formålet. Et område, der fejlagtigt ikke var registreret under havneareal, havde dette udløst en regning til skipperen fra Hanstholm, der således uforvarende blev præsenteret for en opkrævning for noget, som senere er blevet rettet og undskyldt som en fejl, af FMC (Fiskeri Moniterings Center).

I tiden fra den 20. december 2017 og til den 1. marts 2018 stod HM 66 »Morten« på bedding. Men uheldigvis, skulle det vise sig, at netop dette område, var udenfor det registrede område med ca. 10 meter. Hvilket var grænsen som FMC NaturErhverv dengang havde skønnet ikke var havneareal, trods dét faktum, at arealet netop var dét og hørte ind under Havnen og Villadsens beddingsophal.

Opkrævningen blev afsendt fra Polaris Electronics AS, hvor garnbåden og Bjarne Hedegaard har abonnoment og den lød på ca. 70 dages satellitovervågning, ergo værs`go at betale. Fejlen er rettet så arealet nu retteligt henhører under Havnen i Hanstholm og derfor er fritaget for satellitudgiften, som har en helt anden pris når man ligger i Havn.

Men pengene for satellitovervågningen var trukket for kontoen og tilgået Polaris Electronic AS, der i dette spil ikke har gjort noget forkert, men kun har afkrævet afregning for det aktuelle forbrug, som reglerne tilskriver.

Aben eller fejlen om man vil, er i dette tilfælde FMC´s (FiskeriMoniteringsCenter´s) der, selvom alle er enige om, at opkrævningen var en fejl og den nu er rettet, så geofencing området nu også dækker de 10 meter hos Villadsens bedding i Hansholm. Men der er fortsat et problem, for pengene kommer åbenbart ikke retur til Bjarne Hedegaard. Sagen er nu rejst overfor FMC med krav om tilbagebetaling.

Både over 12 meter med VMS (Vessel Monitoring System)

Det burde være logisk, når et skib ikke fisker og ligger på land i et havneområde, så afkræves og betales der kun en enkelt gang i døgnet, for en senderapport, hvis der ikke i forvejen er søgt om at få fritagelse for samme senderapport. Under fiskeri og altså unden for havnen betales der pr. time for at sende rapporten.

Der har i branchen været tale om, at denne rapport istedet for én gang i timen, når der fiskes, specielt under brislingefiskeriet har været ønsker fremme om fra kontrollens side, at øge dette til én gang hver halve time istedet – 48 gange i døgnet – imod de nuværende 24 gange – når der sejles udenfor havnen.

Midtpunktet for den megen postyr fisker Bjarne Hedegaard, med den blå og knapt 14 meter lange trækutter fra Johs. Kristensens Skibsbyggeri Aps fra 1962, har nu solgt garnbåden og overvejelserne om fremtiden har nu givet nogle ekstra dybe panderynker til Hanstholm fiskeren. Betænkelighederne ved at komme tilbage til fiskeriet er store, for når myndigheden for hele branchen, kan lave en så oplagt fejl, uden at rette den. Hvad bliver så det næste? Havde det omvendte været tilfældet, er Bjarne Hedegaard helt overbevist om, at så havde bødeblokken været rødglødende og kuglepennen for længst tømt for blæk.

Anstændigvis bør FMC efterbetale regningen fra Polaris, da skylden for den fejlagtige grænsedragning i sin tid er blevet foretaget af selv samme myndighed.

Men trods salget af »Morten« er sagen nu bragt videre i Fiskeriforeningen og håbet eksisterer fortsat, at retfærdighed sker fyldest og at pengene atter tilflyder fisker Bjarne Hedegaard og dennes konto.

FiskerForum.dk